Thomas van Vugt

Stil pandrecht op Bentley. Koper te goeder trouw?

In deze zaak ging het om een financieringsmaatschappij met een stil pandrecht ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever stelt loonstop in wegens niet meewerken aan re-integratie

In deze zaak krijgt een werknemer van een telecommunicatiebedrijf een burn-out ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag wegens diefstal: bijwerking van medicijngebruik?

In een opmerkelijke arbeidszaak deed het hof onlangs uitspraak. Een werknemer ...

Lees verder
Willem Timmers

Geldigheidsverweer bij merkinbreuk: hoe zit het?

Een merk kan worden geregistreerd bij het Bureau voor intellectuele eigendom van ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Heeft de VvE een geschil met de beheerder? Klaag op tijd!

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die een geschil hebben met hun administratief ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Rechter vernietigt besluit waar VvE 13 jaar over deed

Een Limburgse VvE beslist 13 jaar nadat een VvE-lid nieuwe kozijnen heeft geplaatst ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Hoge Raad vergemakkelijkt aansprakelijk stellen van indirect bestuurder

Het komt geregeld voor dat een bestuurder zijn functie als directeur uitoefent ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Bouwgeschil bij de arbitrageraad: een pragmatische procedure

In veel bouwcontracten is een arbitrageclausule opgenomen. Geschillen tussen aannemer ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wijziging van arbeidsvoorwaarden: moet werknemer demotie accepteren?

Een werkgever stelt een nieuwe manier van leidinggeven in. Een leidinggevende ...

Lees verder
Gea Flapper

Broers ruziën over de as van hun vader

Twee broers maken ruzie over de as van hun vader. Moeder kan de knoop niet doorhakken, ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Onderaannemer in verzuim? Eerst in gebreke stellen!

Als een hoofdaannemer schade heeft geleden doordat zijn onderaannemer te traag ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Opdrachtnemer zonder toestemming extern adviseur ingeschakeld?

Het komt regelmatig voor dat een opdrachtnemer externe deskundigen inschakelt ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever eist enorme boetes voor overtreden concurrentiebeding

In deze zaak wisselen twee werknemers van baan. De nieuwe werkgever is een voormalig ...

Lees verder
Sander Schouten

Wanprestatie opdrachtnemer: restitutie loon en schadevergoeding?

Een opdrachtnemer pleegt wanprestatie bij de uitvoering van een opdracht. De opdrachtgever ...

Lees verder
Marco Guit

Rechter-commissaris verbiedt curator te schikken. Houdt dat verbod stand?

Als er sprake is van een faillissement stelt de rechtbank een curator aan, vervolgens ...

Lees verder
Marco Guit

Steunvorderingen uit boekenonderzoek voldoende voor faillissementsaanvraag?

In deze zaak vraagt de Belastingdienst het faillissement van een vennootschap ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Paard zakt door brug: eigenaar opstal aansprakelijk?

Eiseres loopt met haar wedstrijdpaard aan de hand door een natuurgebied. Ze gaan ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Huurder komt na 5 jaar terug op allonge huurovereenkomst

Na het sluiten van een huurovereenkomst voor een winkelruimte blijkt dat de oppervlakte ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Geluidsoverlast in de VvE? Zorg voor een dossier!

De kantonrechter in Alkmaar behandelde onlangs een zaak van een VvE die boetes ...

Lees verder
Marcus Wester

Afspraak is afspraak, ook op Marktplaats

Een van de belangrijkste rechtsbeginselen wordt in Latijn aangeduid met “Pacta ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief