Procederen namens een VvE? Blijf scherp!

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) worden met enige regelmaat geconfronteerd met juridische procedures. VvE’s kunnen zowel als eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
en als gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
optreden. Bij het procederen voor of namens een VvE is oplettendheid wel vereist. Advocaat procesrecht en VvE-recht Denise Janssen legt uit.

Heeft de VvE een advocaat nodig (of niet)?

Voor de ene zaak geldt een verzoekschriftprocedure, voor de andere een dagvaardingsprocedure. De ene zaak moet bij de kantonrechter aangebracht worden en de andere zaak weer bij de rechtbank, sector civiel. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de manier waarop de procedure moet worden ingeleid, maar ook of de VvE een advocaat nodig heeft.

VvE besluit vernietigen of nietig laten verklaren?

Als een VvE-lid een besluit van de vergadering wil laten vernietigen, dan kan hij een verzoekschriftprocedure starten. Dat kan bij de kantonrechter en daarvoor heeft het betreffende VvE-lid geen advocaat nodig. Het is anders als hij een besluit nietig wil laten verklaren (dat is een wezenlijk verschil, zie bijvoorbeeld dit artikel). De nietigheid van een besluit moet namelijk worden ingeroepen bij de rechtbank, sector civiel. Dat betekent dat de procedure moet worden ingeleid met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
in plaats van met een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
, en dat het betreffende VvE-lid moet worden vertegenwoordigd door een advocaat.

Combineren van verzoek tot vernietiging en vordering nietigverklaring

Onder omstandigheden kan een verzoek tot vernietiging en een vordering tot nietigverklaring wel worden gecombineerd (bijvoorbeeld als primaire en subsidiaire vordering), en bij dezelfde rechter worden aangebracht, maar in dat geval is wel een nadere motivering vereist van waarom de betreffende rechter voor beiden verzoeken (c.q. vorderingen) bevoegd is.

Naar de kantonrechter of naar de gewone rechter?

Niet alleen het type verzoek of vordering bepaalt bij welke rechter het VvE-lid of de VvE terecht kan, maar ook het belang van de zaak. Als het bijvoorbeeld gaat om een (geld)vordering met een waarde van minder dan € 25.000,–, dan is de kantonrechter bevoegd en hebben de eisende en gedaagde partij in beginsel geen advocaat nodig. Als het gaat om een hoger bedrag of om een vordering van onbepaalde waarde dan is de gewone rechtbank bevoegd en moet zowel de eisende als de gedaagde partij vertegenwoordigd worden door een advocaat.

De VvE in kort geding: andere regels

Voor een kort geding gelden weer andere regels. Zo heeft de eisende partij in beginsel een advocaat nodig als hij een kort geding wil starten, maar de gedaagde heeft geen advocaat nodig, ook niet als het kort geding aanhangig is gemaakt bij de rechtbank sector civiel. Als bij de kantonrechter wordt geprocedeerd in kort geding, dan geldt er voor geen van beiden partijen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat.

Procederen door of tegen de VvE? Laat u adviseren!

Het voorgaande is geen volledige uiteenzetting van de diverse situaties waarin de VvE of haar leden terecht kunnen komen. Het is daarom van belang om u goed te laten adviseren voordat een procedure door of tegen de VvE aanhangig wordt gemaakt. De advocaat VvE-recht en procesrecht van AMS Advocaten kan u daarin van dienst zijn.

More in VvE
Advocaat VvE - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
VvE vs appartementseigenaar: schoorsteenkanalen privé of gemeenschappelijk?

Over precies die vraag diende de rechtbank Limburg in een recente zaak te oordelen. In die zaak had de Vereniging...

Close