3 min lezen

Beroep op nietigheid VvE-besluit kan niet altijd

NL

Een besluit dat strijdig is met de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
van een Vereniging van Eigenaars (VvE) is nietig. In bijzondere omstandigheden kan op die nietigheid echter geen beroep worden gedaan, zo oordeelde de rechtbank Amsterdam onlangs. In de zaak die speelde kwamen de eigenaren een van de akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
afwijkende kostenverdeelsleutel overeen. Een beroep op de nietigheid van dat besluit was volgens de rechter in strijd met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
. Advocaat VvE-recht Denise Janssen legt het vonnis uit.

Verdeelsleutel in VvE en aanbouw

In deze zaak speelde het volgende. In een gebouw met vier appartementen wordt in de splitsingsakte een verdeelsleutel voor de gemeenschappelijke kosten gehanteerd van 14/71e voor het appartement de begane grond en 19/71e voor elk van de drie bovengelegen – en iets grotere – appartementen. Op een gegeven moment wordt het appartement op de begane grond door de toenmalige eigenaar vergroot door het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde.

Eigenaren begane grond stemmen in

In 2009, als het appartement inmiddels van eigenaar is gewisseld, wordt in de VvE-vergadering besloten dat voortaan een verdeelsleutel van 1/4e voor elk appartement wordt gehanteerd omdat dit meer in lijn zou zijn met de nieuwe indeling en grootte van de appartementen. Ook de eigenaren van de begane grond ( eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in deze zaak) stemmen hiermee in.

Beroep op nietig VvE-besluit niet mogelijk

Het besluit waarin een van de akte afwijkende verdeelsleutel is opgenomen is echter nietig: het is in strijd met de splitsingsakte en wordt daarom geacht niet genomen te zijn. Enkele jaren later is een kostbare verbouwing aan de gemeenschappelijke zaken van de VvE noodzakelijk. Wanneer de eigenaren van de begane grond op basis van de nieuwe afspraken 1/4e van de kosten moeten dragen in plaats van het in de akte vastgelegde 14/71e deel, doen zij een beroep op de nietigheid van het genomen besluit.

Geen nietigverklaring vanwege redelijkheid en billijkheid

De rechter gaat echter niet mee in dat beroep, met name omdat ook eisers akkoord zijn gegaan met de aanpassing van de verdeelsleutel. Daarom is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat juist zij zich nu op de nietigheid van het besluit beroepen.

Advocaat VvE-recht bij nietigheid besluit

Wanneer een nietig besluit is genomen, kan in beginsel een beroep op deze nietigheid gedaan worden. Uit deze zaak blijkt echter dat dit beroep onder omstandigheden niet gehonoreerd zal worden. Wanneer u twijfelt of een besluit nietig (of vernietigbaar) is, of als u wilt weten of een beroep op die nietigheid mogelijk is, neem dan contact op met een van de in VvE-recht gespecialiseerde advocaten van AMS.

Denise Janssen

Denise

Denise is vooral actief is op het gebied van vastgoedrecht (waaronder het huurrecht bedrijfsruimte) en bouwrecht. Daarnaast heeft zij een brede kennis van het verbintenissenrecht en incasso. Volg Denise op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence