Schadevergoeding voor Edgar Davids wegens gebruik portret in computerspel

Edgar Davids komt een schadevergoeding toe voor het gebruik van zijn ‘portret’ voor een personage in het computerspel League of Legends. De rechtbank heeft geoordeeld dat het spelfiguur Striker Lucian zodanig veel lijkt op Davids dat daarmee inbreuk is gemaakt op het portretrecht Het recht van een geportretteerde om zich te verzetten tegen openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn portret.
» Meer over portretrecht
portretrecht
van Davids. Wat zijn de afwegingen daarbij geweest? Advocaat Hidde Reitsma bespreekt de kwestie.

Voor gebruik van portret is in beginsel altijd toestemming vereist

Het gebruiken van een portret zonder de toestemming van de geportretteerde is in beginsel onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
, tenzij het gebruik van het portret het algemeen belang dient zoals bijvoorbeeld bij  vrije nieuwsgaring Het recht van journalisten om nieuws te verzamelen of inlichtingen in te winnen.
» Meer over vrije nieuwsgaring
vrije nieuwsgaring
. Ook kunnen justitiële autoriteiten een ‘portret’ bijvoorbeeld gebruiken ter opsporing van strafbare feiten of in het belang van de openbare veiligheid.  Van een portret is sprake wanneer iemand herkenbaar is afgebeeld. Daarbij spelen niet alleen de gelaatstrekken een rol, maar ook een eventueel kenmerkende lichaamshouding.

Geen opdracht? Redelijk belang voor geportretteerde

Is er geen opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
gegeven voor het maken van een portret, dan moet de geportretteerde nog wel een redelijk belang hebben om zich tegen de openbaarmaking van het portret te verzetten. Dit kunnen ofwel privacybelangen zijn (artikel 8 EVRM) of commerciële belangen. Diegene die het portret wil publiceren
kan aan de andere kant aanspraak maken op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Er dient daarom in alle gevallen een ‘belangenafweging’ plaats te vinden.

Champion Lucian met Striker skin lijkt op Edgar Davids

In het computerspel League of Legends van Riot Games kun je voor de verschillende ‘champions’ tegen betaling verschillende ‘skins’ aanschaffen. Rondom het WK in 2014 is de skin ‘Striker’ (een voetbalspits) geïntroduceerd. Volgens Edgar Davids bevat het karakter de “champion Lucian” met de Striker skin zoveel elementen van hemzelf dat met de skin en afbeeldingen van Striker Lucian het beeld van de voetballer wordt opgeroepen en daarmee inbreuk wordt gemaakt op zijn portretrecht.

Ook virtuele karakters vallen onder portretrecht

De rechtbank stelt eerst vast dat ook een virtueel karakter een ‘portret’ kan vormen. Het gaat er verder om of, ondanks eventueel aanwezige verschillen, de persoon in kwestie te herkennen is in het portret. De rechtbank haalt vervolgens verschillende kenmerken van de Striker Lucian aan, zoals de donkere huidskleur, het sportieve postuur, de agressieve speelstijl, zwarte dreadlocks en een sportbril gecombineerd met een voetbaluniform, dat zij tot de conclusie komt dat met het personage inbreuk wordt gemaakt op het portretrecht van Davids.

Verzilverbare populariteit vormt redelijk belang

In de afweging van enerzijds het belang van Davids om zich te kunnen verzetten tegen de commerciële exploitatie van zijn portret zonder dat hem een vergoeding wordt aangeboden en anderzijds het belang van Riot Games bij het binnen League of Legends aanbieden (tegen betaling) van een extra uiterlijk (skin) voor een bestaande champion, dient het belang van Davids zwaarder te wegen.

Schadevergoeding op basis van omzet en winst

Riot Games zal dan ook een schadevergoeding aan Davids moeten betalen. De bedenkers van het spel moeten aan de rechter laten zien hoeveel er in Nederland is verdiend met Striker Lucian. De rechter zal aan de hand van de omzet en winst bepalen hoe hoog de schadevergoeding wordt.

Fabel van zeven verschillen

Riot Games had al op Twitter erkend dat zij zich bij het personage had laten ‘inspireren’ door de oud-voetballer.  Een fabel is dat zolang er maar minimaal zeven verschillen zijn te benoemen tussen het eigen ontwerp en het ‘inspiratie ontwerp’ dat er geen sprake is van inbreuk op andermans rechten. Dit is onjuist, nu het altijd om de ‘totaalindruk’ zal gaan.

Heeft u vragen op het vlak van inbreuk of namaak, neemt u dan contact op met AMS Advocaten.