3 min lezen

Ajax scoort ook in de rechtszaal

NL

De eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in deze zaak verzorgt al meer dan 25 jaar de wedstrijdtenues van alle elftallen en het trainingspakket van het eerste elftal van Ajax. Daar is wel eens wat mis mee gegaan. Verkeerde kleur, verkeerde maten, et cetera. In maart van dit jaar besloot eiser deze ‘verkeerde’ kleding te verkopen op een braderie. Ajax beëindigde om die reden zonder pardon de samenwerking. Maar eiser laat het er niet bij zitten en stapt naar de kort gedingrechter. Die deed vandaag uitspraak. 

Ajax is eigenaar van artikelen gebleven

In het kort geding stelt de advocaat van eiser zich op het standpunt dat eiser eigenaar is geworden van de ‘restartikelen’. Flauwekul, vindt de rechter, die erop wijst dat Ajax simpelweg nooit afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht op de restartikelen. Ook stelt eiser dat niet hij maar zijn vriendin de restartikelen heeft verkocht. Ook die stelling wordt door de rechter terzijde geschoven.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Maar het ging in dit kort geding vooral om het vertrouwen van Ajax, dat door het handelen van eiser ernstig is geschaad. Het had voor eiser duidelijk moeten zijn dat het in ieder geval niet de bedoeling was dat restartikelen zonder toestemming van Ajax zouden worden verkocht. En uit een van de e-mails van eiser die door de advocaat van Ajax in het geding is gebracht blijkt ook dat eiser dat erkent. De rechter is van mening dat Ajax terecht spreekt van een vertrouwensbreuk die ernstig genoeg is om de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
met eiser te beëindigen. De vordering van eiser wordt dan ook afgewezen. Het enige dat voor hem rest zijn zure druiven. En de kostenveroordeling De partij die bij vonnis geheel of grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de kosten veroordeeld.
» Meer over kostenveroordeling
proceskostenveroordeling
van € 2.740.

Leg afspraken over samenwerking schriftelijk vast!

Uit dit kort geding blijkt ook hoe belangrijk het is om afspraken over een samenwerking op papier te zetten. Ajax bleek dat met eiser niet gedaan te hebben. Dat is opmerkelijk voor een professionele voetbalorganisatie, nota bene een met een beursnotering. Er ontstond vanwege het ontbreken van een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
tijdens het kort geding discussie over de vraag hoe de overeenkomst tussen partijen juridisch gekwalificeerd moet worden. Is het een duurovereenkomst of gaat het om een eenmalige opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
? Het liep voor Ajax uiteindelijk goed af in dit kort geding, maar dit soort discussies kunnen eenvoudig worden voorkomen door het maken van duidelijke, schriftelijke afspraken.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence