Terug
d

duurovereenkomst

Bij een duurovereenkomst hebben partijen zich verplicht tot een voortdurende prestatie of zijn zij een reeks van prestaties aangegaan, die zich over een langere tijd heeft uitgestrekt.

Het gaat dus niet van één bepaalde uit te voeren prestatie. Een duurovereenkomst kenmerkt zich doordat deze niet een eenmalig karakter heeft maar juist voortduurt. Voorbeelden zijn een distributieovereenkomst of inkoopovereenkomst. Wanneer er sprake is van een duurovereenkomst en niet losstaande overeenkomsten, hangt af van de omstandigheden. Er moet in de regel sprake zijn van een bestendige handelsrelatie.

Duurovereenkomsten van onbepaalde tijd waarin niets is bepaald over opzegging zijn in principe altijd opzegbaar. Wel kan de partij die opzegt onder omstandigheden verplicht worden om de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
te compenseren voor het nadeel dat opzegging met zich meebrengt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op