Inbreuk op een handelsnaam en/of merk; wat zijn de criteria?

Hoe bekijkt een rechter of een andermans handelsnaam of logo te veel lijkt op jouw handelsnaam en/of merk? Manita Hamberg, advocaat gespecialiseerd in handelsnaamrecht en intellectueel eigendomsrecht, bespreek dit aan de hand van een recente rechtszaak die Loods 5 had aangespannen tegen een onderneming met de naam Loods G.

Geschil gebruik handelsnaam en beeldmerk

Loods 5 was van mening dat Loods G inbreuk maakte op haar ingeschreven beeldmerk (logo) en woordmerk Een merk dat bestaat uit één of meer woorden
» Meer over woordmerk
woordmerk
alsmede op haar handelsnaam. De advocaat van Loods 5 heeft Loods G daarom in kort geding gedagvaard en staking gevorderd van het gebruik van Loods G als handelsnaam en merk, inclusief het gebruik daarvan als domeinnaam. Loods G had het gebruik van haar logo al voor de procedure gestaakt. Nu er evenwel geen afstandsverklaring door Loods G was ondertekend, oordeelde de Voorzieningenrechter dat Loods 5 ook een belang houdt bij een uitspraak op dat punt.

Criterium merkinbreuk: verwarring

Van merkinbreuk is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consumenten van de betrokken waren of diensten achterlaat.

Verwarringsgevaar: totaalindruk is van belang

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Verwarringsgevaar is eerder aan de hand naar mate de waren of diensten (soort)gelijker zijn.

Rechter: geen inbreuk beeldmerk en woordmerk

De rechter beoordeelt dat bij de beeldmerken (logo’s) van Loods 5 en Loods G sprake is van niet op elkaar lijkende lettertypes, een andere plaatsing van de gebruikte woordtekens en een andere tekening op de gebruikte logo’s. Bovendien verschillen de vormen aanzienlijk, aldus de rechter. De gestelde gelijkenis tussen het cijfer ‘5’ en de letter ‘G’ acht de Voorzieningenrechter slechts beperkt.

Sprake van verwarringsgevaar bij publiek?

De rechter stelt verder vast dat het bestanddeel “Loods” in diverse combinaties met cijfers en letters veelvuldig wordt gebruikt voor de verkoop van diverse zaken. Ook kunnen de waren die door partijen worden verkocht, maar in geringe mate als “soortgelijk” worden aangemerkt. Loods G is eerder een “kringloopwinkel’ en Loods 5 een winkel met “nieuwe en design producten”. Er is volgens de Voorzieningenrechter onvoldoende gesteld om aan te nemen dat sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Ook is geen sprake van “in het kielzog” varen van het merk van Loods 5 om daarvan te profiteren, nu die stellingen op geen enkele wijze zijn onderbouwd en door Loods G zijn betwist.

Wanneer sprake van inbreuk op handelsnaam?

Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, al door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.

Advocaat intellectueel eigendomsrecht bij inbreuk handelsnaamwet

Gelet op de aard van de ondernemingen, waarbij gewicht wordt toegekend aan het verschil tussen de waren die worden aangeboden door Loods 5 en Loods G, is het niet aannemelijk dat er bij het publiek verwarring te duchten is. Ook al kan de website van Loods G vanuit het hele land worden geraadpleegd, is niet voldoende gebleken dat daarmee wordt beoogd klanten uit het hele land te werven en draagt de domeinnaam niet wezenlijk bij aan de bekendheid van de handelsnaam buiten het eigen verzorgingsgebied (Groningen). Ook in dat opzicht is volgens de rechter niet aannemelijk dat er bij het publiek verwarring te duchten is. De vorderingen van Loods 5 worden afgewezen en Loods 5 wordt dan ook in de proceskosten van meer dan € 6.000 veroordeeld.

Meer in Intellectueel eigendomsrecht
Advocaat Intellectueel eigendomsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Waarom politieke partij Artikel 1 haar naam moet wijzigen

Nog geen 3 maanden na de tegenvallende verkiezingsuitslag kreeg Artikel 1 een nieuwe teleurstelling te verwerken. De politieke partij van...

Sluiten