Rosa Ruimschotel

Prijsstijgingen voor grondstoffen doorbelasten aan een afnemer, kan dat zomaar?

Het is niemand ontgaan; de prijzen van diverse grondstoffen en producten zijn ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Hoe gaat de Nederlandse rechter om met bewijsstukken in een vreemde taal?

Het komt dikwijls voor dat in een civiele procedure voor de Nederlandse rechter ...

Lees verder
Hasnaa Beni Driss

Uitstoting van een 50% aandeelhouder in kort geding

De Rechtbank Amsterdam wees eerder dit jaar in kort geding een vordering tot uitstoting ...

Lees verder
Onno Hennis

Ex-echtgenote wordt teruggefloten door Ondernemingskamer, maar de man heeft er niets aan

Het is een klassieke raad: ga nooit in zaken met je geliefde. Toch gebeurt het ...

Lees verder
Onno Hennis

Vereffening van een vennootschap heropend om een hypothecaire inschrijving te herstellen

Onlangs wees de rechtbank Haarlem een beschikking, waarin zij de vereffening van ...

Lees verder
Onno Hennis

Hoe herstel je een ten onrechte door de KvK uit het Handelsregister uitgeschreven vennootschap?

De Kamer van Koophandel (KvK) kan op eigen initiatief vennootschappen ontbinden ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Voorzieningenrechter acht zich bevoegd in weerwil van een arbitragebeding

In een uitspraak van de voorzieningenrechter te Amsterdam wordt duidelijk op welke ...

Lees verder
Nienke Bobbert

Turboliquidatie – of toch faillissement?

Met een verwachte toename aan bedrijfsbeëindigingen is het spanningsveld tussen ...

Lees verder
Gea Flapper

De aansprakelijkheid van de gerechtsdeskundige

Wanneer een rechter onvoldoende kennis heeft van een bepaald onderwerp, kan de ...

Lees verder
Onno Hennis

Verzoeker van eigen faillissement niet-ontvankelijk vanwege gebrek aan bate

In een recente beschikking verklaart de rechtbank Rotterdam een BV niet ontvankelijk ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Eisende partij wordt veroordeeld in werkelijke proceskosten van bestuurder van £ 280.000

Recent veroordeelde de rechtbank Amsterdam een partij in de daadwerkelijke advocaatkosten ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Cessie-en verpandingsverboden

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Limburg beslist over de werking van ...

Lees verder
Willem Timmers

Gebruik hashtag is geen merk- en auteursrechtinbreuk

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs geoordeeld ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 19 juni 2019 is Richtlijn (EU) 2019/1152, betreffende transparante en voorspelbare ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

De enquêteprocedure: wie is er bevoegd een enquête te verzoeken?

In de ondernemingsrechtpraktijk van AMS Advocaten wordt veel geadviseerd en geprocedeerd ...

Lees verder
Gea Flapper

Sprake van een geldige overeenkomst?

Een wervings- en selectiebureau heeft in zijn algemene voorwaarden opgenomen dat ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Langere verjaringstermijn schadeclaim na kunstroof

Recent oordeelde het hof Den Bosch over de verjaring van een schadevordering van ...

Lees verder
Willem Timmers

Schrijver niet schadeplichtig voor staking boekverkoop

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld dat een schrijver niet schadeplichtig ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Ontzetting (royering) van leden van een vereniging

Bijna iedere Nederlander is wel lid van een vereniging; of het nu gaat om een ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst

Op grond van artikel 7:442 lid 1 BW heeft een agent bij het einde van de agentuurovereenkomst ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief