Marco Guit

Curator aansprakelijk voor het tekort na faillissement?

In deze zaak heeft een Besloten Vennootschap (BV) nog geld tegoed van een failliete ...

Lees verder
Onno Hennis
In de media

Zijn de kinderen van de voetbalclub in Bladel rechtsgeldig geroyeerd?

De laatste dagen ontstond er ophef over een besluit van voetbalvereniging VV Bladella ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Pandrecht op vordering teniet gegaan door inning eerste pandhouder?

Het komt regelmatig voor dat eenzelfde goed meermalen wordt verpand. De eerste ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Auteursrechtelijke bescherming op marketing- en productformat

Via het auteurs- of modellenrecht kan op de vormgeving van een product bescherming ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Executie ontruimingsvonnis schorsen: wanneer kan dat?

Een huurder is in kort geding veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde wegens ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Houden van honden hetzelfde als opslag van zaken in magazijn?

In de rechtszaal komen soms de gekste vragen aan de orde. Bijvoorbeeld of het ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Tussentijds opzeggen huurovereenkomst: breakoptie

In deze zaak is een geschil ontstaan over de huur van bedrijfsruimte. In de huurovereenkomst ...

Lees verder
Sander Schouten

De relatieve werking van de actio pauliana. AMS legt uit

De relatieve werking van de pauliana kan met zich meebrengen dat niet altijd op ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wanneer verzoeken om benoeming vereffenaar van nalatenschap?

AMS heeft vaker geblogd over de vereffening van een nalatenschap. De vereffeningsprocedure ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Klusrecht huurder bedrijfsruimte: reclamedoek aan gevel toegestaan?

Mag een huurder van een winkelruimte in een retailpark zonder toestemming van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Failliet biedt geen verhaal aan schuld: bestuurder aansprakelijk?

Als een onderneming zijn schulden structureel niet meer kan voldoen lijkt een ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Turboliquidatie mogelijk bij onderneming met schulden?

De arbeidsovereenkomst van een medewerkster wordt door werkgever opgezegd wegens ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Wet bescherming persoonsgegevens: verwijderingsverzoek Google?

Een vastgoedondernemer die in het verleden in verband is gebracht met hypotheekfraude ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Schadeplichtig na afbreken onderhandelingen huurovereenkomst?

In deze zaak breekt een huurder de onderhandelingen over de huur van een bedrijfspand ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever vordert de vondst van werknemer van €15.100

In 2015 vindt een werknemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden een groot ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Strenge criteria voor ontslag wegens disfunctioneren werknemer

In een recente arbeidszaak vroeg een werkgever het ontslag van een projectcoördinator ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Quote “de Jos van Rey van Alphen” onrechtmatig?

Een wethouder is verantwoordelijk voor de sluiting van een café in Alphen aan ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor de val van werknemer?

In deze zaak valt een werknemer op het werk over een losliggende kabel van een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Algemeen werkloosheidsfonds: compensatie voor werkgevers

Werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid worden ontslagen hebben net ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Opvolgend werkgeverschap: wat zijn de criteria?

In een recent arrest van de Hoge Raad wordt het hof op de vingers getikt, omdat ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief