Thomas van Vugt
Mediarecht

Wet bescherming persoonsgegevens: verwijderingsverzoek Google?

Een vastgoedondernemer die in het verleden in verband is gebracht met hypotheekfraude ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Schadeplichtig na afbreken onderhandelingen huurovereenkomst?

In deze zaak breekt een huurder de onderhandelingen over de huur van een bedrijfspand ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever vordert de vondst van werknemer van €15.100

In 2015 vindt een werknemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden een groot ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Strenge criteria voor ontslag wegens disfunctioneren werknemer

In een recente arbeidszaak vroeg een werkgever het ontslag van een projectcoördinator ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Quote “de Jos van Rey van Alphen” onrechtmatig?

Een wethouder is verantwoordelijk voor de sluiting van een café in Alphen aan ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor de val van werknemer?

In deze zaak valt een werknemer op het werk over een losliggende kabel van een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Algemeen werkloosheidsfonds: compensatie voor werkgevers

Werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid worden ontslagen hebben net ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Opvolgend werkgeverschap: wat zijn de criteria?

In een recent arrest van de Hoge Raad wordt het hof op de vingers getikt, omdat ...

Lees verder
Marco Guit

Borgstelling door bestuurder van startup vernietigbaar?

Wil een startup een succes kunnen worden dan is vaak financiering nodig. Soms ...

Lees verder
Marco Guit

Multinational wordt buitenspel gezet bij verkoop aandelen

In deze zaak wil een multinational in landbouwproducten voorkomen dat de prijs ...

Lees verder
Thomas van Vugt

OM ruziet met documentairemakers en start kort geding op

Ook de overheid kan als partij een civielrechtelijk geschil aan de rechter voorleggen. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslagaanvraag werkneemster wegens allergie voor hond baas

Een ontslagaanvraag vanwege een arbeidsgeschil komt iedere dag wel langs bij de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Pandhouder kan faillissement panddebiteur aanvragen

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gecreëerd over ...

Lees verder
Willem Timmers

Domeinnaam: inbreuk of gebruik te kwader trouw?

In populaire domeinnamen vindt nog altijd een levendige handel plaats. Soms kan ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Streep door restschuld in verband met schending zorgplicht?

Onlangs wees de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak betreffende ...

Lees verder
Thomas van Vugt
In de media

Kort geding tegen Wang géén inkoppertje voor ADO Den Haag

Morgen dient het kort geding tussen ADO Den Haag en grootaandeelhouder Wang Hui ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Eiswijziging in hoger beroep bij niet verschenen wederpartij

In deze zaak krijgen buren onenigheid over een geplaatste dakopbouw. De opbouw ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Beslag van dochter op spullen vader onrechtmatig omdat vordering ontbreekt

Als in het vonnis is bepaald dat een partij iets moet doen op straffe van een ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en pandrecht: AMS legt uit

Banken vestigen als zekerheid vaak een pandrecht op de voorraad van hun kredietnemers. ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Onderaannemer in vrijwaring aansprakelijk stellen voor gebrek

In een recent bouwgeschil wordt de hoofdaannemer door de opdrachtgever aansprakelijk ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief