Marco Guit

Eigendomsrecht gaat teniet door vermenging goederen

De betrokkenen in deze zaak hielden zich bezig met de in- en verkoop van metalen, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Architect Naturalis in opstand tegen sloop- en renovatieplannen

Het is de droom van iedere architect: een gebouw ontwerpen dat (inter)nationale ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Vervalste beëindigingsovereenkomst lening baat schuldenaar niet

In een kort geding over een uitstaande lening komt de kredietnemer ineens met ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Geen ontslag voor werknemer die zichzelf vertrouwelijke informatie e-mailt

Een werknemer krijgt te horen dat de werkgever zijn dienstverband wil beëindigen, ...

Lees verder
Mariëlle de Wild
Incasso

Afwijzing faillissementsaanvraag bij niet-onherroepelijk dwangbevel?

Als een schuldeiser het faillissement aanvraagt van zijn schuldenaar moet bij ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Patiënt maakt arts zwart op internet. Vrijheid van meningsuiting?

Onlangs moest de rechter een oordeel vormen over de vraag of de ongezouten kritiek ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Hoe incasseer je de VvE-bijdragen na overlijden appartementseigenaar?

Veel VvE’s worden ermee geconfronteerd: niet betaalde servicekosten wanneer een ...

Lees verder
Marco Guit

Curator aansprakelijk voor het tekort na faillissement?

In deze zaak heeft een Besloten Vennootschap (BV) nog geld tegoed van een failliete ...

Lees verder
Onno Hennis
In de media

Zijn de kinderen van de voetbalclub in Bladel rechtsgeldig geroyeerd?

De laatste dagen ontstond er ophef over een besluit van voetbalvereniging VV Bladella ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Pandrecht op vordering teniet gegaan door inning eerste pandhouder?

Het komt regelmatig voor dat eenzelfde goed meermalen wordt verpand. De eerste ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Auteursrechtelijke bescherming op marketing- en productformat

Via het auteurs- of modellenrecht kan op de vormgeving van een product bescherming ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Executie ontruimingsvonnis schorsen: wanneer kan dat?

Een huurder is in kort geding veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde wegens ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Houden van honden hetzelfde als opslag van zaken in magazijn?

In de rechtszaal komen soms de gekste vragen aan de orde. Bijvoorbeeld of het ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Tussentijds opzeggen huurovereenkomst: breakoptie

In deze zaak is een geschil ontstaan over de huur van bedrijfsruimte. In de huurovereenkomst ...

Lees verder
Sander Schouten

De relatieve werking van de actio pauliana. AMS legt uit

De relatieve werking van de pauliana kan met zich meebrengen dat niet altijd op ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wanneer verzoeken om benoeming vereffenaar van nalatenschap?

AMS heeft vaker geblogd over de vereffening van een nalatenschap. De vereffeningsprocedure ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Klusrecht huurder bedrijfsruimte: reclamedoek aan gevel toegestaan?

Mag een huurder van een winkelruimte in een retailpark zonder toestemming van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Failliet biedt geen verhaal aan schuld: bestuurder aansprakelijk?

Als een onderneming zijn schulden structureel niet meer kan voldoen lijkt een ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Turboliquidatie mogelijk bij onderneming met schulden?

De arbeidsovereenkomst van een medewerkster wordt door werkgever opgezegd wegens ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Wet bescherming persoonsgegevens: verwijderingsverzoek Google?

Een vastgoedondernemer die in het verleden in verband is gebracht met hypotheekfraude ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief