Mariëlle de Wild

Hoge Raad vergemakkelijkt aansprakelijk stellen van indirect bestuurder

Het komt geregeld voor dat een bestuurder zijn functie als directeur uitoefent ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Bouwgeschil bij de arbitrageraad: een pragmatische procedure

In veel bouwcontracten is een arbitrageclausule opgenomen. Geschillen tussen aannemer ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wijziging van arbeidsvoorwaarden: moet werknemer demotie accepteren?

Een werkgever stelt een nieuwe manier van leidinggeven in. Een leidinggevende ...

Lees verder
Gea Flapper

Broers ruziën over de as van hun vader

Twee broers maken ruzie over de as van hun vader. Moeder kan de knoop niet doorhakken, ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Onderaannemer in verzuim? Eerst in gebreke stellen!

Als een hoofdaannemer schade heeft geleden doordat zijn onderaannemer te traag ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Opdrachtnemer zonder toestemming extern adviseur ingeschakeld?

Het komt regelmatig voor dat een opdrachtnemer externe deskundigen inschakelt ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever eist enorme boetes voor overtreden concurrentiebeding

In deze zaak wisselen twee werknemers van baan. De nieuwe werkgever is een voormalig ...

Lees verder
Sander Schouten

Wanprestatie opdrachtnemer: restitutie loon en schadevergoeding?

Een opdrachtnemer pleegt wanprestatie bij de uitvoering van een opdracht. De opdrachtgever ...

Lees verder
Marco Guit

Rechter-commissaris verbiedt curator te schikken. Houdt dat verbod stand?

Als er sprake is van een faillissement stelt de rechtbank een curator aan, vervolgens ...

Lees verder
Marco Guit

Steunvorderingen uit boekenonderzoek voldoende voor faillissementsaanvraag?

In deze zaak vraagt de Belastingdienst het faillissement van een vennootschap ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Paard zakt door brug: eigenaar opstal aansprakelijk?

Eiseres loopt met haar wedstrijdpaard aan de hand door een natuurgebied. Ze gaan ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Huurder komt na 5 jaar terug op allonge huurovereenkomst

Na het sluiten van een huurovereenkomst voor een winkelruimte blijkt dat de oppervlakte ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Geluidsoverlast in de VvE? Zorg voor een dossier!

De kantonrechter in Alkmaar behandelde onlangs een zaak van een VvE die boetes ...

Lees verder
Marcus Wester

Afspraak is afspraak, ook op Marktplaats

Een van de belangrijkste rechtsbeginselen wordt in Latijn aangeduid met “Pacta ...

Lees verder
Marco Guit

VOF in gebreke met betalen? Vennoot hoofdelijk aansprakelijk!

Een VOF heeft -in tegenstelling tot een BV- geen afgescheiden vermogen. Dit betekent ...

Lees verder
Marco Guit

Eigendomsrecht gaat teniet door vermenging goederen

De betrokkenen in deze zaak hielden zich bezig met de in- en verkoop van metalen, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Architect Naturalis in opstand tegen sloop- en renovatieplannen

Het is de droom van iedere architect: een gebouw ontwerpen dat (inter)nationale ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Vervalste beëindigingsovereenkomst lening baat schuldenaar niet

In een kort geding over een uitstaande lening komt de kredietnemer ineens met ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Geen ontslag voor werknemer die zichzelf vertrouwelijke informatie e-mailt

Een werknemer krijgt te horen dat de werkgever zijn dienstverband wil beëindigen, ...

Lees verder
Mariëlle de Wild
Incasso

Afwijzing faillissementsaanvraag bij niet-onherroepelijk dwangbevel?

Als een schuldeiser het faillissement aanvraagt van zijn schuldenaar moet bij ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief