3 min lezen

Strikt relatiebeding ter bescherming bedrijfsbelangen: werkt het? 

NL

Een werknemer heeft een aanbod gekregen van een ander bedrijf. Hij zegt zijn huidige baan op en wil overstappen naar het andere bedrijf. De werkgever houdt dit echter tegen. Volgens het relatiebeding Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever.
» Meer over relatiebeding
relatiebeding
mag een werknemer niet binnen twee jaar na beëindiging van het dienstverband in dienst treden bij een relatie. Is dit relatiebeding in deze situatie onredelijk of mag de werkgever strikte naleving verlangen? Het hof deed hierover uitspraak. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de zaak.

 

Werkgever: werknemer overtreedt relatiebeding

Werkgever heeft werknemer in rechte betrokken nadat haar bekend was geworden dat werknemer in dienst wilde treden bij FT NON. Werknemer is in contact gekomen met FT NON tijdens zijn dienstverband bij werkgever. Werkgever stelt dat werknemer het relatiebeding overtreedt als hij bij FT NON gaat werken. Werknemer bestrijdt dit en stelt dat het relatiebeding onduidelijk is, althans dat het beding in zijn voordeel moet worden uitgelegd.

Partijbedoeling van belang bij uitleg contractsbepaling

Bij de uitleg van een relatiebeding is naast de tekst, ook de partijbedoeling en de wijze waarop het beding tot stand is gekomen relevant. Het hof overweegt dat partijen de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
, inclusief het relatiebeding, hebben besproken voordat werknemer in dienst trad. Werknemer heeft toen bezwaar gemaakt tegen het strenge beding. In reactie hierop heeft werkgever aangegeven dat dit een breekpunt was en dat hierover geen onderhandelingsruimte was. Werknemer is toen akkoord gegaan.

Werkgever groot belang bij strikte naleving relatiebeding

Werknemer wist dus dat werkgever zwaar tilde aan het relatiebeding. Hij had ook kunnen weten dat werkgever niet licht zou denken over zijn indiensttreding bij FT NON. Zeker niet nu werknemer in de laatste maanden van het dienstverband juist uit hoofde van zijn functie bij werkgever onderhandelde met FT NON over een zakelijke samenwerking.

Ratio strikte naleving van relatiebeding van belang

Het hof acht ook de ratio van de door werkgever gewenste strikte naleving van het relatiebeding van belang. Werkgever is niet een bedrijf met veel klanten, maar wel met lange relaties. Werkgever investeert veel geld, tijd en moeite in het onderhouden van bestaande relaties en het vormen van nieuwe. Juist daarom lijdt werkgever schade als zij relaties kwijtraakt.

Hof weegt belangen van beide partijen af

Het hof meent dat werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij er een gerechtvaardigd belang bij heeft om werknemer te houden aan het beding. Anderzijds heeft werknemer gesteld dat zijn belang bestaat uit de mogelijkheid van positieverbetering door indiensttreding bij FT NON. Zijn kansen op de arbeidsmarkt zijn volgens hem overigens echter niet gunstig (gezien zijn leeftijd en gebroken cv). Hij ondervindt ook nadeel van het relatiebeding bij het vinden van een passende werkkring.

Hof sluit compromis in uitspraak

Het hof komt daarom tot de volgende polderuitspraak: wat betreft FT NON moet werknemer het relatiebeding volledig nakomen. Hij mag hier dus niet in dienst treden voordat de termijn van twee jaar is afgelopen. Echter ten aanzien van andere bedrijven acht het hof een matiging van de duur van het relatie-/concurrentiebeding tot 3 maanden gerechtvaardigd.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence