VvE vs appartementseigenaar: schoorsteenkanalen privé of gemeenschappelijk?

Over precies die vraag diende de rechtbank Limburg in een recente zaak te oordelen. In die zaak had de Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
(VvE) namelijk een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
 gedagvaard en gevorderd dat die de kosten voor de schoorsteenveger en onderzoekskosten aan een schoorsteenkanaal aan de VvE zou vergoeden. Als de schoorstenen gemeenschappelijk zijn dan zal de vordering niet slagen, zijn de schoorstenen privé dan krijgt de VvE gelijk. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt het vonnis.

VvE reglement: schoorstenen vallen onder privé gedeelte

In het reglement van de VvE is – kort gezegd – bepaald dat schoorstenen tot de gemeenschappelijke gedeelte worden gerekend, tenzij die uitsluitend ten dienste strekken van een privé gedeelte. Ook is in het reglement van de VvE bepaald dat als er twijfel bestaat of een zaak gemeenschappelijk of privé is, de vergadering daarover mag besluiten. De vergadering heeft in dat kader beslist dat de schoorsteenkanalen privé zijn.

VvE laat schoorstenen inspecteren na lekkage

Op een gegeven moment is de situatie geconstateerd dat wanneer de benedenbuurman van de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
in deze zaak stookt (waarschijnlijk ging het om een open haard) dat hij de rookmelders in het appartement van de gedaagde hoorde piepen. Vervolgens heeft de VvE opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
gegeven om de schoorsteenkanalen te inspecteren, en daarbij is geconstateerd dat er een lekkage is in een schoorsteenkanaal in het appartement van gedaagde. Omdat de vergadering had besloten dat de schoorsteenkanalen privé zijn, heeft de VvE de facturen die betrekking hebben op het onderzoek en het herstel van de schoorstenen doorbelast aan de gedaagde.

Rechter: schoorsteenkanalen zijn gemeenschappelijk

De gedaagde voert in deze procedure verweer en geeft aan dat de schoorsteenkanalen niet privé, maar gemeenschappelijk zijn. De rechtbank komt tot diezelfde conclusie. Het is de rechtbank namelijk gebleken dat de schoorsteenkanalen in de appartementen in elkaar overgaan. Het is volgens de rechter uitgesloten dat de schoorsteenkanalen van het begin tot het eind slechts ten aanzien van één appartement een functie hebben. Anders kan het natuurlijk ook niet zo zijn dat de benedenbuurman zijn open haard stookt en dat er vervolgens rook in het appartement op 1 hoog komt. De rechter komt daarom tot het oordeel dat de schoorsteenkanalen tot het gemeenschappelijke gedeelte gerekend dienen te worden en wijst vervolgens de vorderingen van de VvE af.

Voorkom VvE geschil door juridisch advies in te winnen

De vraag of bepaalde zaken gemeenschappelijk of privé zijn leidt vaak tot procedures. Grofweg komt het erop neer dat als een voorziening uitsluitend ten dienste strekt van een privé gedeelte dat het dan al snel privé zal zijn. Het is echter verstandig om het een en ander goed te controleren en om je als VvE juridisch te laten adviseren voordat bepaalde kosten aan leden worden doorbelast. De VvE kan dan zomaar door de rechter in het ongelijk worden gesteld met alle daaraan verbonden kosten van dien. De advocaat VvE recht van AMS advocaten kan u daarover nader adviseren.

More in VvE
Heeft de VvE een geschil met de beheerder? Klaag op tijd!

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die een geschil hebben met hun administratief beheerder, moeten op tijd klagen. Als ze dat niet...

Close