Beschuldiging van fraude op internet onrechtmatig?

Investeringsfondsen die gouden bergen beloven maar achteraf een piramidespel blijken te zijn. Het komt helaas maar al te vaak voor. Gedupeerden blijven met gigantische schulden achter en het geld is in het niets verdwenen. Termen als misleiding, fraude en oplichting lijken terechte beschrijvingen van dergelijke louche praktijken. Of niet altijd? Wanneer zijn uitlatingen op internet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt licht dit toe aan de hand van een uitspraak.

 

Gedupeerden beleggingsfonds vorderen compensatie

In de casus die hier als voorbeeld dient, hadden de gedupeerden aanzienlijke bedragen in een beleggingsfonds in vastgoed geïnvesteerd. De investering kwam niet van de grond en het beleggingsfonds ging failliet. De gedupeerden waren hun geld kwijt. In het kader van de insolventieprocedure werden de praktijken van het beleggingsfonds onderzocht. De gedupeerden besloten zich te verenigen. De vereniging had als doel de belangen van de gedupeerden te behartigen en compensatie te bewerkstelligen.

Gedupeerden laten zich op internet negatief uit over eiser

Op de website van de vereniging stonden uitlatingen waarin termen als misleiding, manipulatie, mismanagement en bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
» Meer over bedrog
bedrog
werden genoemd. Ook werd er gesteld dat er sprake was van fraude en van een piramidespel. Er zouden volgens de verenging miljoenen zijn “gestolen”. De oprichter van het beleggingsfonds werd met volledige naam genoemd.

Eiser vordert verwijdering onrechtmatige uitlatingen

De oprichter (hierna: eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
) was hier niet blij mee en vorderde in kort geding verwijdering van de uitlatingen op de website. De rechter stelde voorop dat het belang van eiser is dat hij niet door publieke uitlatingen wordt blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Het belang van de verenging is dat zij mensen in openbaarheid kritisch moeten kunnen informeren, opiniëren en/of waarschuwend uit moet kunnen laten ter signalering van mogelijke misstanden.

Wanneer is uitlating onrechtmatig?

Of de uitlatingen in kwestie onrechtmatig zijn hangt o.a. af van de volgende factoren:

  • de aard van de gepubliceerde verdenkingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor eiser;
  • de ernst van de misstand die de publicatie aan de kaak beoogt te stelen;
  • de mate waarin de verdenkingen ten tijde van de publicatie steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal;
  • de inkleding van de verdenkingen.

Rechter: term misleiding niet onrechtmatig

Wat betreft de uitlating van beleggers dat zij misleid zijn door het beleggingsfonds, overweegt de rechter dat dit niet onrechtmatig is. In het onderzoeksrapport is namelijk bevestigd dat er elementen van misleiding zijn aangetroffen, zij het dat er enkel wordt gesproken over het verstrekken van onjuiste informatie. Niettemin meent de rechter dat deze beschuldiging voldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal.

Onrechtmatige uitlatingen moeten verwijderd worden

Anders is het voor de zinssneden “manipulatie, mismanagement en bedrag”, “gestolen” en “fraude”. Deze verwijten zijn in de procedure door eiser weersproken. Daarnaast zijn deze termen niet in het onderzoeksrapport terug te vinden, noch andere constateringen van dien aard. Het is aan de vereniging om voldoende aannemelijk te maken dat deze verwijten terecht zijn. Dit heeft de vereniging volgens de rechter niet gedaan. Deze uitlatingen worden dus onrechtmatig geacht. De vereniging moet deze uitlatingen van haar website verwijderen.

More in Mediarecht
Advocaat mediarecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Patiënt maakt arts zwart op internet. Vrijheid van meningsuiting?

Onlangs moest de rechter een oordeel vormen over de vraag of de ongezouten kritiek die een patiënt over een arts...

Close