Lennard Noordzij

Tien klassieke uitspraken over aansprakelijkheid – nummer 4: Tandartsen

In de loop der jaren deed de Hoge Raad veel baanbrekende uitspraken binnen het ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Executiegeschil over inhoud rechterlijk verbod: dwangsommen wel of niet verbeurd?

In een kort geding kan een voorzieningenrechter een verbod of gebod uitspreken. ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Vormt een bonus een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden?

Voor iedere werknemer is duidelijk dat de functie, de arbeidsduur, het uurloon, ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Tien klassieke uitspraken over aansprakelijkheid – nummer 3: Poot/ABP (afgeleide schade)

In de loop der jaren deed de Hoge Raad veel baanbrekende uitspraken binnen het ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Afstand huurrechten door directeur aan bv: wie is de huurder?

Normaliter staat in een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte helder aangeduid ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schorsing concurrentiebeding: geen aantasting van bedrijfsdebiet bij overstap naar concurrent

De kantonrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant deed onlangs een interessante ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurder aansprakelijk voor vordering schuldeiser bij onterechte turboliquidatie

Als er geen vermogen (baten) meer aanwezig is bij de ontbinding van een vennootschap, ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Tien klassieke uitspraken over aansprakelijkheid – nummer 2: Kleuterschool Babbel

In de loop der jaren deed de Hoge Raad veel baanbrekende uitspraken binnen het ...

Lees verder
Gea Flapper

Het verwijderen van een BKR-registratie

De hypotheekrente staat nog steeds laag en de huizenmarkt is weer meer in beweging. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Is het verstrekken van een overzicht van relaties bij uitdiensttreding voldoende voor overeenkomen van relatiebeding?

Een relatiebeding is een variant op het concurrentiebeding. Een relatiebeding ...

Lees verder
Onno Hennis

Rechter forceert aandelenoverdracht tegen de zin van de verkoper

Uit een recente uitspraak van het hof Amsterdam blijkt dat de Nederlandse rechter ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

Het komt geregeld voor dat werkgevers twijfelen aan een ziekmelding van een werknemer. ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Arbitraal vonnis tussen Gemeente Amsterdam en botenondernemer blijft in stand

Aan een langdurig juridisch conflict tussen de Gemeente Amsterdam en ondernemer ...

Lees verder
Gea Flapper

Opgelegde boete verhalen op hypotheekadviseur: wanneer is dit mogelijk?

Het komt regelmatig voor dat verkopers een koopcontract ontbinden, omdat kopers ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Beslaglegger betwist verklaring derdenbeslag: AMS legt de procedure uit

Een crediteur kan (na het verkrijgen van een vonnis) executoriaal beslag Executiemiddel ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Kort geding rechter: maatregelen Facebook om nepadvertenties te voorkomen voldoende

Na een succesvol kort geding van John de Mol eind vorig jaar, stond Facebook deze ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Netherlands Commercial Court: COVID-19 rechtvaardigt wijziging miljoenencontract niet

De (relatief) nieuwe The Netherlands Commercial Court (NCC) deed onlangs in kort ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Werknemer fraudeert en dient bijna twee miljoen schade te vergoeden aan werkgever

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gewezen over een werknemer ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Arrest Hof: beding dat recht op rechtsbescherming volledig beperkt is nietig

Het Nederlandse recht gaat uit van een vergaande mate van contractsvrijheid. Slechts ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Onteigening SNS Reaal: wanneer bestaat er ruimte voor een concernenquête?

In een recente uitspraak rond de onteigening van SNS Reaal heeft de Hoge Raad ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief