Sjoerd Yntema

Onteigening SNS Reaal: wanneer bestaat er ruimte voor een concernenquête?

In een recente uitspraak rond de onteigening van SNS Reaal heeft de Hoge Raad ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Bevoegdheid en toepasselijk recht bij Europese handelsgeschillen: AMS legt uit

In geschillen met een internationaal karakter is het vaak niet duidelijk zijn ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Een verbetertraject aanbieden is niet zomaar een formaliteit

Een werknemer kan niet zomaar ontslagen worden als een werkgever meent dat hij ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wat zijn de criteria voor ontslag wegens disfunctioneren?

Als een werknemer structureel zijn werk niet goed doet, kan de werkgever op een ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Mag aanzeggen van een arbeidsovereenkomst ook mondeling?

Werkgevers zijn verplicht om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk ...

Lees verder
Onno Hennis

50Plus mag digitaal vergaderen, maar zorgvuldigheid is geboden

In een recent vonnis oordeelde een voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Houdt het uitsluiten van een beroep op ontbinding of vernietiging in de vaststellingsovereenkomst altijd stand?

Als een werkgever en een werknemer afspreken dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds ...

Lees verder
AMS Advocaten

Mr. Nienke Bobbert benoemd tot curator van Parfois

Op 28 april jl. is het faillissement uitgesproken van de kleding- en modeaccessoires-winkels ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Executie na schending verbod in kort geding terecht? AMS legt uit!

Aan een gerechtelijke veroordeling kan de rechter een boete verbinden. Bijvoorbeeld ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Niet meewerken aan re-integratie leidt niet alleen tot ontslag, maar ook tot weigering WW-uitkering

Ook een werknemer is verplicht mee te werken aan zijn of haar re-integratie. Als ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Hoger beroep tegen faillietverklaring slaagt wegens hoogte rekening-courantvordering van failliete vennootschap op haar bestuurder

Een onderneming die, op verzoek van een schuldeiser, failliet wordt verklaard ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Toestemming VVE nodig bij aanbrengen airco-installatie

Een eigenaar van een appartement die iets aan het uiterlijk van zijn woning wil ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Belangrijke aandachtspunten voor concerns (in lastige tijden)

Aan concernfinanciering zitten veel voordelen. Immers, grote ondernemingen die ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Mag een werkgever het loon stopzetten als de werknemer niet meewerkt aan re-integratie?

Gedurende de ziekteperiode van een werknemer rusten er zowel op werkgever als ...

Lees verder
Onno Hennis

Hoe om te gaan met ‘priviliged information’ binnen de enquêteprocedure?

In een recent arrest van de Hoge Raad kwam de vraag aan de orde of een rechtspersoon ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Procederen bij the Netherlands Commercial Court: wanneer is er sprake van een geldig forumkeuzebeding?

Onlangs deed The Netherlands Commercial Court (een gerecht dat onderdeel uitmaakt ...

Lees verder
Gea Flapper

Accountant aansprakelijk na afgifte goedkeurende verklaring jaarrekening?

Een extern accountantskantoor geeft een goedkeurende verklaring af bij de geconsolideerde ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Werknemer komt onder een snijmachine terecht; is de werkgever aansprakelijk?

Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW dient de werkgever zorg te dragen voor een ...

Lees verder
Sander Schouten

Verbod curator om woonhuis van bestuurder te ontruimen in verband met coronacrisis

In een recente beschikking van de rechtbank Midden-Nederland werd de curator verboden ...

Lees verder
Denise Janssen
Bouwrecht

De waarschuwingsplicht van de aannemer: wanneer bestaat die en hoe voldoe je eraan?

De wet bepaalt dat de aannemer de opdrachtgever moet behoeden voor onjuistheden ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief