Mag men de voortzetting van een franchiseovereenkomst vorderen in een kortgeding?

In een recent geschil vorderde een franchisenemer voortzetting van de franchiseovereenkomst met De Hypotheker. De looptijd van deze overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
was verstreken en De Hypotheker wilde de franchise De overeenkomst waarbij de franchisenemer tegen een vergoeding gebruik maakt van de handelsnaam, het merk, reclameslagzinnen, vertrouwelijke informatie en de formule van de franchisegever.
» Meer over franchise
franchise
niet verlengen. Hoe oordeelde de voorzieningenrechter over deze zaak? Was er voldoende zwaarwegend belang om de voortzetting te weigeren? Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt bespreekt het vonnis.

Franchiseformule De Hypotheker

De Hypotheker is een landelijke franchise-formule voor hypotheekadvieskantoren. Op basis van een franchiseovereenkomst heeft een hypotheekadviseur het recht om onder de naam De Hypotheker diensten aan te bieden. Tussen de partijen was een franchiseovereenkomst geslote, met een looptijd van vijf jaar. De overeenkomst eindigde van rechtswege op 30 september 2020.

Verlenging overeenkomst

In de overeenkomst is verlenging van het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
als optie opgenomen. Het uitgangspunt is dat de franchise na afloop van de initiële termijn wordt verlengd tenzij bij een van de partijen een zwaarwegend belang bestaat om geen nieuwe franchiseovereenkomst te sluiten.

Onzorgvuldig handelen

De Hypotheker heeft aangegeven de franchiseovereenkomst niet te willen verlengen. De reden hiervoor is dat de franchisenemer de naam van De Hypotheker in diskrediet heeft gebracht. In een specifiek (tijdens de procedure besproken) dossier zou de franchisenemer in strijd hebben gehandeld met wet- en regelgeving en de franchiseovereenkomst. De franchisenemer zou een cliënte onzorgvuldig hebben geadviseerd en een verzekeringsaanvraag voor de ASR niet correct hebben ingevuld.

Zwaarwegend belang

De voorzieningenrechter acht dat er aan de zijde van De Hypotheker voldoende zwaarwegende belangen zijn om de franchiserelatie te beëindigen. Er is niet sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zoals de franchisenemer aanvoert. Dit blijkt wel uit de officiële schriftelijke waarschuwing die ASR aan De Hypotheker (als collectief) heeft gestuurd. In de brief waarschuwt ASR De Hypotheker dat de franchisenemer niet als een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon heeft opgetreden.

Bescherming reputatie

Hoewel er financiële belangen zijn aan de zijde van de franchisenemer (en zijn personeel), wegen deze in dit geval niet op tegen het belang van De Hypotheker om haar reputatie en organisatie te beschermen. Het gevorderde gebod tot instandlating van de franchiseovereenkomst wijst de voorzieningenrechter af.

Advocaat franchiseovereenkomst

De franchiseovereenkomst is niet in de Nederlandse wet geregeld. Bij een franchiseovereenkomst komen twee partijen met elkaar overeen dat de franchisenemer tegen bepaalde strikte voorwaarden gebruik mag maken van merken, namen en concepten van de andere partij, de franchisegever. De franchisenemer dient meestal een vaste vergoeding te betalen, of een percentage van zijn omzet af te dragen aan de franchisegever. De reputatie van de franchiseformule is essentieel voor de franchisegever. Zonder een goede reputatie is deze weinig waard. De afweging  van De Hypotheker om het franchisecontract in deze zaak niet te verlengen, is dan ook begrijpelijk.

More in AMS Advocaten
Mr. Nienke Bobbert benoemd tot curator van Parfois

Op 28 april jl. is het faillissement uitgesproken van de kleding- en modeaccessoires-winkels van Parfois in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam....

Close