Opnieuw een geslaagde ontbinding op de ‘cocktail’-grond

In juli van dit jaar postten wij een blog waarin wij aangaven dat de eerste ontslagcocktail onder de WAB een feit was. Twee maanden later heeft de rechtbank Midden-Nederland opnieuw een i-grond- beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
gewezen. In deze zaak leidden twee andere ontslaggronden tot de vereiste i-(combinatie)grond. Arbeidsrechtadvocaat Manon van den Brand bespreekt deze uitspraak.

Fysiotherapeut en hobbyfotograaf

De werknemer trad in mei 1998 in dienst bij de werkgever. De werknemer bekleedde de functie van fysiotherapeut. In zijn vrije tijd fotografeert de werknemer graag en soms maakte hij dan ook foto’s voor de website van zijn werkgever. In 2016 kwam zijn hobby fotografie aan bod tijdens een functioneringsgesprek. Volgens de werkgever was er toen afgesproken dat de werknemer op het werk alleen nog zou fotografen voor de website en collega’s. De werknemer is van mening dat er toentertijd helemaal niet zo’n concrete afspraken zijn gemaakt.

Voorstel voor boudoirsshoot en zwangerschapsshoot afgewezen

De werknemer heeft ook weleens de dochter van de receptioniste gefotografeerd. Ook een andere huurder in het pand stond voor de lens van de werknemer. De werknemer vroeg een collega om boudoirfoto’s (poserend in lingerie) van haar te (mogen) maken, maar deze collega wees dit voorstel af.

In 2019 maakte de werknemer een personeelsfoto van een nieuwe collega (hierna: X) die in dienst trad. Ook bood de werknemer X aan een zwangerschapsshoot te doen. X gaf aan dat zij hier niet voor open stond, waarna de werknemer X bij wijze van voorbeeld een aantal foto’s uit zijn portfolio van een zwanger naaktmodel liet zien. X voelde zich niet comfortabel op dat moment. De werkgever had aan X verteld dat de werknemer eerder grenzen van cliënten en collega’s was overgegaan. Hierop gaf X aan dat de werknemer ook haar grens was overgegaan door over die zwangerschapsshoot te beginnen.

Schriftelijke waarschuwing en concept vaststellingsovereenkomst

Naar aanleiding van de mededeling van X gaf de werkgever de werknemer een schriftelijke waarschuwing. Ook deed de werkgever de werknemer een aanbod om de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met wederzijds goedvinden te beëindigen. De werknemer maakte bezwaar tegen de ontvangen waarschuwing en wees het voorstel tot beëindiging af. Dit gebeurde op 29 april 2020.

Non-actief en verder onderzoek

Op 1 mei 2020 zette de werkgever de werknemer op non-actief en gaf aan nader onderzoek te gaan doen. Uit dat onderzoek bleek dat werknemer ook – tegen de afspraken in – portretfoto’s van sommige patiënten had gemaakt. Dit was de druppel voor de werkgever.

Inzet van deze procedure

In deze procedure verzoekt de werkgever de kantonrechter dan ook de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding of een combinatie van deze gronden. De werknemer verzoekt een billijke vergoeding van € 50.000 bruto.

Alle gedragingen van de werknemer worden op één hoop geveegd

De kantonrechter stelt voorop dat hij in zijn oordeel geen doorslaggevende betekenis toekent aan het feit dat de werknemer in opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
of met goedvinden van de werkgever foto’s van collega’s heeft gemaakt. Feit blijft dat de werknemer ook een eigen verantwoordelijkheid had voor de manier waarop hij zijn fotografiehobby uitoefende. Maar in deze procedure heeft de werkgever wel veelsoortige gedragingen van de werknemer op één hoop geveegd om de indruk te wekken dat er sprake is van een jarenlang patroon van seksuele intimidatie. De kantonrechter oordeelt dan ook per ‘incident’.

Portretfoto’s

Naar het oordeel van de kantonrechter kan het de werknemer niet worden verweten dat hij in 2011 portretfoto’s van enkele patiënten heeft gemaakt. Wel mocht van de werknemer worden verwacht dat hij geen foto’s van de huidige patiënten zou maken. Nu de werknemer dit toch deed, valt dit hem wel te verwijten. Voor zover de werknemer had voorgesteld om portretfoto’s van collega’s en stagiaires te maken geldt dat hem ook dit niet kan worden verweten, omdat dit een algemeen geaccepteerde vorm van fotografie betreft.

Foto’s van de huurster en ‘pikante’ plaatjes van collega’s

Voor het fotograferen van de huurster uit het pand geldt dat de huurster op eigen initiatief contact had opgenomen met de werknemer. Dit kan de werknemer dan ook niet worden verweten. De werknemer erkende dat hij van een collega ‘boudoirfoto’s wilde maken. Daarvan treft hem wel een verwijt, omdat hij hiermee de collegiale werkrelatie potentieel heeft aangetast. Ook heeft de werknemer de grens van wat in een collegiale verhouding betaamt overschreden door aan X voor te stellen een zwangerschapsshoot te doen.

Geen sprake van voldragen ‘verwijtbaarheid’-grond

Uiteindelijk oordeelt de kantonrechter dat geen sprake is geweest van (seksuele) intimidatie, maar dat de werkgever de werknemer wel op goede gronden een verwijt heeft gemaakt. Echter, deze feiten leiden niet tot het oordeel dat er sprake is van zodanige verwijtbaarheid dat de arbeidsovereenkomst op de e-grond ontbonden dient te worden.

Geen sprake van voldragen ‘verstoorde arbeidsverhouding’-grond

De kantonrechter gaat verder en oordeelt dat er ook geen sprake is van een voldragen ‘verstoorde-arbeidsverhouding’-grond. De kantonrechter begrijpt dat het vertrouwen van de werkgever een knauw heeft gekregen, maar het is nog steeds onduidelijk wat uiteindelijk de aanleiding was om de werknemer te waarschuwen voor mogelijke ongewenste intimiteiten. De werkgever heeft zich naar het oordeel van de kantonrechter niet, althans onvoldoende, ingespannen om ervoor te zorgen dat de arbeidsverhouding niet (verder) verstoord zou raken. Doordat de werkgever direct een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
aanbood aan de werknemer, heeft de werkgever de onderlinge verhoudingen onnodig op scherp gezet.

Combinatie van beide ontslaggronden leidt tot ‘cocktail’-grond

Dit brengt de kantonrechter bij de befaamde i-grond. De kantonrechter is van oordeel dat de verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer in combinatie met de ontstane verstoring van de arbeidsverhouding wél van zodanige betekenis is, dat van de werkgever in redelijkheid niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst in stand te laten. Beide partijen hebben bijgedragen aan de verstoorde arbeidsverhouding: de werknemer vanwege zijn gedragingen in het kader van fotografiehobby en de werkgever omdat hij naliet in een eerder stadium concrete afspraken hierover te maken met de werknemer.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst dan ook op de i-grond, waarbij de kantonrechter wel de maximale i-grond-vergoeding toekent. Dit betekent dat de werknemer anderhalve transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
ontvangt. Het verzoek van de werknemer om toekenning van de billijke vergoeding wordt wel afgewezen.

More in Arbeidsrecht
markie rutte
NOW 3.0 loopt vanaf 1 oktober in drie tijdvakken van drie maanden tot 1 juli 2021

Eerder blogden wij al dat de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) 1.0 en NOW 2.0 van kracht waren. Het...

Close