2 min lezen

Kan VvE schadevergoeding vorderen namens de leden?

NL

Een Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
(VvE) heeft als taak om het gemeenschappelijke gebouw te beheren. De VvE is echter geen eigenaar van het gebouw. Dat zijn de verschillende appartementseigenaren samen. De VvE mag – binnen de grenzen van haar bevoegdheden – wel de eigenaren vertegenwoordigen. Maar betekent dat ook dat de VvE namens de eigenaren schadevergoeding kan vorderen voor lekkageschade en huurderving? Advocaat VvE- en vastgoedrecht Denise Janssen legt uit hoe het zit.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

In de wet (art. 5:126 BW) staat dat de VvE de individuele eigenaren in en buiten rechte mag vertegenwoordigen. Daarvoor geldt wel een belangrijke beperking. Dat mag namelijk alleen binnen de bevoegdheden die de VvE heeft. Omdat het de taak van de VvE is om de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw te beheren, houdt de vertegenwoordigingsbevoegdheid De bevoegdheid van een natuurlijk persoon om een rechtspersoon te vertegenwoordigen.
» Meer over vertegenwoordigingsbevoegdheid
vertegenwoordigingsbevoegdheid
daar ook op. Voor zaken die de privé-gedeelten betreffen, heeft de VvE dus geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. Als er sprake is van een lekkage waardoor niet alleen schade is aan de gemeenschappelijke gedeelten, maar ook aan privé-gedeelten (denk ook aan huurderving), mag de VvE niet zomaar van al die schade vergoeding vorderen van degene die voor de lekkage aansprakelijk is.

Samenloop van schadeposten

Dit kan problematisch zijn, omdat er vaak sprake is van overlap of samenloop tussen schade die de VvE leidt en schade die een individuele eigenaar leidt. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde afgelopen zomer terecht dat dit op zichzelf nog onvoldoende grond is om aan te nemen dat de VvE wel een vordering mag instellen voor schade die door de individuele eigenaren is geleden. 

Mag de VvE eigenaren vertegenwoordigen in procedure?

Toch kan het gewenst zijn dat de VvE de vorderingen (mede) namens de eigenaren instelt. Niet alleen zodat de kosten voor een procedure dan door de VvE gedragen kunnen worden, maar ook zodat de rechter meteen alle schadeposten in de beoordeling kan betrekken. Daarnaast komt het de efficientie van een procedure ten goede, bijvoorbeeld als er veel eigenaren zijn en de advocaat van de VvE van al zijn cliënten goedkeuring moet hebben om bepaalde handelingen te verrichten.

Oplossing: cessie, volmacht of lastgeving

Er is een oplossing voor dit probleem; de appartementseigenaren kunnen hun vordering aan de VvE overdragen (cessie) of de VvE last geven om voor hen de vorderingen in te stellen. In beide gevallen kan de VvE uit eigen naam een vordering instellen. Alternatief is om de VvE een volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
te geven om de vorderingen in te stellen. In dat geval blijven de appartementseigenaren wel de formele procespartij. Voor advies over welke oplossing in uw geval het beste is, neemt u contact op met de advocaat VvE-recht van AMS Advocaten.

Denise Janssen

Denise

Denise is vooral actief is op het gebied van vastgoedrecht (waaronder het huurrecht bedrijfsruimte) en bouwrecht. Daarnaast heeft zij een brede kennis van het verbintenissenrecht en incasso. Volg Denise op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence