Terug
v

vertegenwoordigingsbevoegdheid

Een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
moet worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
om rechtshandelingen te sluiten. Een rechtspersoon kan niet “zelf” een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
tekenen. In principe wordt een rechtspersoon door haar bestuurder(s) vertegenwoordigd. Dit noemt men vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Wie er bevoegd zijn om een rechtspersoon te vertegenwoordigen blijkt o.m. uit het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
. Naast bestuurders kunnen ook werknemers of aandeelhouders zijn aangewezen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Beperking bevoegdheid bij wet of statuten

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders kan ook zijn beperkt, zowel bij wet als bij statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
. Als een bestuurder deze beperking te buiten gaat, was hij niet bevoegd tot vertegenwoordiging. Een rechtspersoon kan echter niet zonder meer een beroep doen op het ontbreken van deze vertegenwoordigingsbevoegdheid. Alleen als de beperking voortvloeit uit de wet, heeft het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid “externe werking”. Als de beperking enkel voortvloeit uit de statuten, dan kan de rechtspersoon deze beperking niet tegen derden inroepen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op