Hidde Reitsma

Geen huurbescherming bij faillissement één van de huurders

Moeder en dochter huren op eigen naam samen een bedrijfsruimte. Na een aantal ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Gedwongen zwart werken ernstig verwijtbaar handelen werkgever?

In een recent arbeidsgeschil maakte een werkgever het wel heel bont. Hij liet ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Opschortingsrecht bij wanprestatie aannemer niet onbeperkt!

Als een aannemer tekortschiet in zijn werk, dan mag de opdrachtgever in beginsel ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wanneer is er sprake van overgang van onderneming? AMS legt uit!

Bij de beoordeling of een werknemer aanspraak kan maken op een transitievergoeding, ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Ontslag van instantie wegens te late betaling griffierecht

Een VVE vertegenwoordigt haar leden in rechte. Dit houdt in dat de VvE namens ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Reputatieschade: rectificatie na onrechtmatige berichten

Een goede reputatie is één van de belangrijkste assets van een succesvolle onderneming. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Liegen over uitstel operatie verwijtbaar handelen werknemer?

Een werknemer van het GVB is al 12 jaar in dienst als buschauffeur. Hij moet op ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

Leg aanvullende aflossingsafspraken bij lening vast in addendum!

Bij het aangaan van een lening is het belangrijk om de afspraken over de wijze ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Buschauffeur op staande voet ontslagen wegens diefstal

Een buschauffeur verstrekte tijdens de carnaval geen kaartjes aan zijn betalende ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Actio pauliana: benadeling verhuurder door wanbetalende huurder?

In sommige gevallen kan een schuldeiser die door een rechtshandeling tussen zijn ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag bij disfunctioneren werknemer? Zo zit het!

De reden om een arbeidsovereenkomst te ontbinden kan gelegen zijn in het disfunctioneren ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Zorgplicht grooteigenaar jegens particuliere eigenaar binnen VvE?

In een recente procedure tussen een VvE en een appartementseigenaar oordeelde ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Loondoorbetaling bij ziekte door alcoholverslaving

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft in principe recht op doorbetaling van loon ...

Lees verder
Willem Timmers

Winstafdracht en schadevergoeding vordering bij IE-inbreuk

In een recente rechtzaak over een inbreuk op merkrechten van een rollator producent, ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Verstoorde arbeidsverhouding door werkgever: billijke vergoeding?

Van een werknemer mag worden verwacht dat hij voldoet aan de vereisten die bij ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Hof: kantonrechter moet redelijkheid VvE-besluit toetsen!

In een recent geschil tussen een appartementseigenaar en een VvE wees de kantonrechter ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Te dikke huurder aansprakelijk voor schade aan woning

Een huurster van een woning op de tweede etage van een portiekflat wordt onwel ...

Lees verder
Willem Timmers

Schadevergoeding bij merkinbreuk eisen: AMS legt uit!

Een merkhouder die tegen een schending van zijn merkrechten wil optreden, zal ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Anti-ronselbeding: wanneer is er sprake van overtreding?

Werkgevers kiezen er steeds vaker voor om in arbeidscontracten een anti-ronselbeding ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schuldeisersverzuim en recht op schadevergoeding: AMS legt uit!

In een geschil tussen een oestervisser en een afnemer vorderden partijen over ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief