Reputatieschade school wegens negativiteit op Facebook?

Onlangs werd in een kort geding geoordeeld dat de ouders van een ‘Gülen’-school in Zaandam deze school niet meer in de media mogen zwartmaken. Het recht om gevrijwaard te blijven van onrechtmatige reputatieschade Schade die een persoon lijdt doordat zijn eer of goede naam wordt aangetast
» Meer over reputatieschade
reputatieschade
zegevierde in deze zaak. Dit is niet de eerste keer dat een school in het geweer komt tegen negatieve publicaties. Advocaat mediarecht Thomas van Vugt licht een ander recent vonnis toe in een zaak over reputatieschade.

 

Conflict tussen school en oud-docent

In deze zaak had de oud-docent een langlopend conflict met de school waarin hij gedurende 1998 werkzaam was. De docent was in dat jaar arbeidsongeschikt geraakt en dat kwam volgens hem door de agressieve cultuur binnen de school. Zo zou hij tijdens zijn dienstverband onder andere met een luchtdrukpistool tijdens de les zijn beschoten en was zijn slaapkamerraam beschoten met een windbuks. De school heeft aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
altijd ontkend.

Negatieve berichtgeving door docent

De kwestie liet de docent maar niet los. In 2015 demonstreerde hij bij de school -toevallig tijdens een onderwijscongres- met een bord met de tekst “Leerling schiet op docent Doofpotcultuur”. Ook maakte hij twee Facebook pagina’s aan onder de naam “Doofpotcultuur” en “Schoolterreur”. Op deze pagina’s  heeft hij diverse berichten geplaatst waarin hij de school in verband brengt met agressie van leerlingen en met een doofpotcultuur. Op ander websites heeft de docent gelijksoortige berichten geplaatst.

Kort geding: verbod op publicaties

De school was er klaar mee en spande een kort geding tegen de docent aan. De kort geding rechter is helder: de docent heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Maar dit recht is niet absoluut. Het wordt begrensd door de wet ter bescherming van de rechten of goede naam van anderen, in het belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden.

Beschuldigingen niet aangetoond

De advocaat van de docent meent dat zijn uitlatingen in het belang zijn van de samenleving, maar de rechter ziet dit anders. Van de genoemde doofpotcultuur is niets gebleken. Ook de andere beschuldigingen van de docent zijn niet hard gemaakt. In dat geval weegt het recht op vrije meningsuiting niet op tegen het belang van de school om niet lichtvaardig te worden blootgesteld aan beschuldigingen en ongewenste publiciteit.

Reputatieschade door onrechtmatige publicaties

De publicaties van de docent maken inbreuk op de goede naam van de school en zijn dus onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
. De vordering tot een verbod op verdere negatieve publicaties wordt toegewezen. Als de docent het verbod overtreedt, is hij bovendien een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
van € 250,- per overtreding verschuldigd.

Laster of smaad?

De rechter overwoog in deze zaak dat de feiten waarvan de school werd beschuldigd niet waar waren. In dat geval spreekt men van laster. De rechter wijst er in het vonnis terzijde op dat het opzettelijk en onnodig zwart maken van een (rechts)persoon door hem publiekelijk te beschuldigen van bepaalde feiten (zoals doofpotcultuur) ook onrechtmatig kan zijn als die feiten wel waar zijn. Dat wordt smaad genoemd.

AMS advocaten bij reputatieschade

Bij iedere vorm van reputatieschade maakt de rechter een afweging tussen het belang van de partij die de berichten openbaar maakt en het belang van de partij wiens goede naam wordt geschonden. De scheidslijn tussen kritische publicaties en een persoonlijke heksenjacht is niet altijd even scherp. AMS advocaten zijn gespecialiseerd in geschillen rond reputatieschade. Neem voor meer vragen contact op met ons kantoor.

More in Mediarecht
Schending portretrecht: publicatie aangehouden moslim onrechtmatig?
Schending portretrecht: publicatie aangehouden moslim onrechtmatig?

De Volkskrant heeft onlangs op haar voorpagina een foto met een herkenbaar portret van eiser afgebeeld. Hij werd op dat...

Close