3 min lezen

Vervangende machtiging voor aandeelhoudersvergadering

NL

Een aandeelhouder heeft verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het bestuur. Een van de mogelijkheden voor een aandeelhouder is (de relatief nieuwe) mogelijkheid om via de voorzieningenrechter zelf een aandeelhoudersvergadering Het orgaan binnen een vennootschap waarin alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd.
» Meer over aandeelhoudersvergadering
aandeelhoudersvergadering
bijeen te roepen. Onlangs liet de rechtbank Rotterdam zich over dit agenderingsrecht uit tijdens een zaak. Advocaat ondernemingsrecht Sander Schouten legt uit.

Onenigheid tussen bestuurder en mede-aandeelhouder

In onderhavige kwestie waren de aandeelhouders het oneens met de bestuurder en mede-aandeelhouder. Deze onenigheid ging zo ver dat de bestuurder en mede-aandeelhouder ieder contact met de andere aandeelhouders uit de weg ging en cliënten van de vennootschap wegliepen omdat zij geen zaken meer wensten te doen.

Bestuurders weigeren aandeelhoudersvergadering

Vaak is de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders het orgaan dat bestuurders mag aanstellen en mag ontslaan. Dit betekent dat de algemene vergadering van aandeelhouders eerst door het bestuur bijeen moet worden geroepen. Hier gaat het vaak mis: bestuurders weigeren en maken het onmogelijk om de algemene vergadering bijeen te roepen.

Artikel 2:220 BW: inbreng mogelijk door aandelen in kapitaal

Op grond van artikel 2:220 BW kan eenieder die 1 procent of meer aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in het kapitaal houdt, het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen. In onderhavige zaak stond onder andere het ontslag van de bestuurder geagendeerd.

‘Het opzettelijk dwarszitten van bestuur’

Het bestuur dient er voorts voor te zorgen dat deze algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
. In de parlementaire geschiedenis wordt ook wel ‘het opzettelijk dwarszitten van bestuur’ als voorbeeld aangehaald. Met andere woorden: er moet wel een gegronde reden zijn dat een aandeelhouder een vergadering bijeenroept.

Voorzieningenrechter machtigt aandeelhouder

Als het bestuur weigert de vergadering bijeen te roepen dan kan de voorzieningenrechter hem een machtiging verlenen op grond van artikel 2:221 BW. Dit gebeurde ook in onderhavige kwestie waarbij de voorzieningenrechter uiteindelijk na verzoek van de aandeelhouders de aandeelhouder machtigde om zelf een algemene vergadering bijeen te roepen.

Verhouding bestuur en aandeelhouders ernstig verstoord

De voorzieningenrechter gaat al snel tot machtiging over als er een redelijk belang bij is. In deze kwestie ging de voorzieningenrechter zelfs verder dan dat en overwoog dat de verhouding tussen het bestuur en aandeelhouders ernstig verstoord was. Deze overweging wordt normaliter pas na het verzoek getoetst. Dit geldt bovendien ook voor de geagendeerde besluiten: ook die mogen niet in dit verzoek worden getoetst, maar pas achteraf.

AMS Advocaten specialist in aandeelhoudersgeschillen

Het blijkt dat artikel 2:220 BW kan worden ingezet als wapen om een situatie binnen de vennootschap uit te lokken. Een dergelijk middel is ook vaak gelijk een daad van wantrouwen tegen het bestuur. AMS Advocaten N.V. is gespecialiseerd in aandeelhoudersgeschillen. Indien u vragen heeft kunt u hier altijd contact over opnemen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence