Terug
a

aandeelhoudersvergadering

Ook wel de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van Aandeelhouders ( algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
) genoemd. Dit is het orgaan binnen een vennootschap waarin alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en een stem hebben. De (gewone) aandeelhoudersvergadering komt minimaal 1x per jaar bijéén. Tijdens deze vergadering zal de vennootschap verantwoording afleggen aan de aandeelhouders.

De vergadering besluit ook over de vaststelling van de jaarrekening. Voorts heeft de vergadering een aantal wettelijke bevoegdheden zoals de goedkeuring van belangrijke besluiten (fusies en overnames bijvoorbeeld). Maar de aandeelhoudersvergadering beslist ook over de benoeming, ontslag en beloning van bestuurders, alsmede over de wijziging van de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
.

Naast de gewone AVA kan op verzoek van het bestuur of aandeelhouder(s) zelf een tussentijdse bijzondere vergadering plaatsvinden. De wijze van oproeping en stemming van de AVA’s is in de statuten van de vennootschap geregeld.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op