2 min lezen

Standplaatswijziging vanwege relatie met collega: AMS legt uit!

NL

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter te Groningen stond de vraag centraal of de werkgever eenzijdig de standplaats van een werknemer mocht wijzigen. De werknemer weigerde en startte een kort geding. Wanneer is een standplaatswijziging redelijk? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten zet de criteria bij de beoordeling op een rijtje.

 

 

Belang werknemer bij behoud standplaats

De achtergrond in deze zaak was als volgt. Het ging hier om een ambulancebestuurder die op de standplaats Veendam werkte. Hij heeft een relatie met een collega die op dezelfde ambulancepost werkzaam is. Ook had hij in Veendam kinderen uit een vorige relatie die hij in de weekenden zag. Kortom, de werknemer had er groot belang bij om op de standplaats Veendam werkzaam te blijven.

Nieuw beleid inzake relaties op zelfde standplaats

Dan de werkgever, Ambulancevoorzieningen Groningen. Zij had recentelijk beleid ingevoerd ten aanzien van relaties op dezelfde post. Waar dat tot op dat moment werd gedoogd, is op grond van dat beleid niet meer toegestaan dat medewerkers die een relatie hebben (partners en familie) op dezelfde locatie werken. De ondernemingsraad heeft met dat nieuwe beleid ingestemd.

Voorstel werkgever tot standplaatswijziging

Onder verwijzing naar dit beleid heeft de werkgever werknemer voorgesteld om voortaan op de standplaats Winschoten te werken. De werkgever heeft de werknemer verschillende opties voorgelegd waaronder de optie om na standplaatswijziging nog wel volgens het rooster van de post Veendam te werken. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de belangen van de werknemer.

Goed werknemerschap: positief reageren op redelijk voorstel

Volgens de heersende jurisprudentie brengt goed werknemerschap met zich mee dat een werknemer in het algemeen positief dient in te gaan op redelijke voorstellen van de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk. Een dergelijk voorstel mag slechts dan worden afgewezen als de aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Een werkgever mag dus onder omstandigheden de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
eenzijdig wijzigen.

Gewijzigde omstandigheden op het werk

Of een voorstel redelijk is hangt allereerst af van de vraag of de aanleiding van de standplaatswijziging is gelegen in gewijzigde omstandigheden op het werk. Als daarvan sprake is, dient vervolgens te worden onderzocht of aanvaarding van het voorstel van het door de werkgever gedane redelijke voorstel in redelijkheid van de werknemer gevergd kan worden.

Rechter: voorstel standplaatswijziging redelijk

De voorzieningenrechter overweegt dat in dit geval sprake is van een gewijzigd beleid ten aanzien van relaties op dezelfde post. Dit nieuwe beleid dient ertoe de kwaliteit van het werk (professionaliteit, onafhankelijkheid en objectiviteit) te bewaken. Het stond werkgever dan ook vrij om het beleid te ontwikkelen dat niet meer wordt toegestaan dat medewerkers die een relatie hebben (partners en familie) op dezelfde locatie werken. Voor dat oordeel is temeer aanleiding nu de ondernemingsraad, die het personeel binnen het bedrijf vertegenwoordigt, met dit beleid heeft ingestemd.

AMS Arbeidsrecht advocaten bij geschil standplaatswijziging

Uitgaande van de gerechtvaardigde belangen van werknemer acht de voorzieningenrechter het voorstel tot standplaatswijziging niet onredelijk. Hierbij weegt mee dat werknemer de optie is gegeven om volgens het Veendam-rooster te blijven werken waardoor er aan zijn omgangsregeling niets hoeft te worden veranderd. De rechter wijst de vordering van de werknemer om instandlating van zijn standplaats dus af.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence