Mandaat van de VvE voor onderhoud ook achteraf mogelijk?

In een zaak die recent diende voor de rechtbank Noord-Holland, had een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
(mevrouw X) haar Vereniging van Eigenaars (VvE) en de beheerder van de VvE gedagvaard. Ze vorderde (onder meer) nietigverklaring van diverse besluiten. Een van de redenen daarvoor was dat er opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
was gegeven voor onderhoudswerkzaamheden, zonder de noodzakelijke toestemming van de vergadering. Robert van Ewijk, advocaat gespecialiseerd in VvE-recht, licht de uitspraak toe.

 

Onderhoud verricht zonder toestemming vergadering

In het reglement van de VvE in kwestie is – net zoals bij de meeste VvE’s – bepaald dat het bestuur alleen opdracht mag geven voor onderhoudswerkzaamheden die een door de vergadering vastgesteld bedrag niet te boven gaan. Dat bedrag was bij deze VvE in de jaren-70 van de vorige eeuw vastgesteld op fl. 1000,-, en nooit meer aangepast.

Mandaat voor onderhoud vereist

De beheerder van de VvE is ook de door de vergadering gekozen bestuurder. Zij geeft op enig moment opdracht om voegwerkzaamheden te verrichten, terwijl daar formeel nog geen mandaat door de vergadering voor was gegeven. Als de werkzaamheden al zijn afgerond, verleent de vergadering dat besluit alsnog. Te laat volgens mevrouw X: de opdracht om de werkzaamheden te verrichten is nietig en de bestuurder c.q. beheerder is aansprakelijk.

De rechter: toestemming mocht ook achteraf

De rechter is het daar niet mee eens. In beginsel is de opdracht inderdaad in strijd met de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
en dus nietig. Maar omdat er achteraf alsnog een rechtsgeldig besluit is genomen door de vergadering, is alsnog de vereiste toestemming verleend. Het verzoek tot nietigverklaring wordt daarom afgewezen, net als het verzoek machtiging te verlenen om de beheerder aansprakelijk te stellen. Mevrouw X wordt dus in het ongelijk gesteld, en moet de VvE compenseren in de gemaakte proceskosten.

Meer in VvE
Advocaat VvE recht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
VvE verbiedt aanleg vlonder aan ligplaats: verbod terecht?

Eén van de taken van de VvE is om de regels waaraan de individuele eigenaren zijn onderworpen te handhaven. Er...

Sluiten