3 min lezen

Nazi-sympathisant terecht ontslagen als geschiedenisleraar?

NL

Wat een werknemer buiten werktijd doet, gaat een werkgever in principe niets aan. Zolang hij tijdens werktijd goed functioneert, is er geen reden de werknemer te ontslaan. Dit was echter anders in een recent arbeidsgeschil tussen een school en een geschiedenisleraar. De kantonrechter oordeelde in dit geval dat de voorbeeldfunctie van een leraar niet ophoudt bij het einde van de lesdag. Wat de leraar privé deed, bijvoorbeeld op internet, ging de school dus wel aan. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht deze zaak over een ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
toe.

 

Gedrag werknemer op internet respectloos?

Een school had tijdens de aanstellingsprocedure van een nieuwe geschiedenisleraar ontdekt dat hij op internet regelmatig berichten van de extreem-rechtse partij, de Nederlandse Volksunie (NVU), had geliked. Ook had de leraar diverse reacties geplaatst onder berichten op de NVU site. Deze reacties waren nogal grof en kortzichtig. De school heeft de leraar vervolgens aangegeven toch geen plek voor hem te hebben en diende een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter.

Ontbindingsverzoek op grond van h-grond

De kantonrechter overweegt dat er geen sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer (de e-grond), noch van een verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond), althans zodanig dat instandlating van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
niet van de school kan worden gevergd. De advocaat van de school heeft zich ook beroepen op de h-grond: ontbinding omdat er sprake is van feiten en omstandigheden die zodanig zijn dat van de school in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Optreden leraar in strijd met voorbeeldfunctie

De advocaat van de school voert aan dat het optreden, de houding en de wijze waarop de leraar zich heeft geuit op o.m. Facebook en op internet, respectloos zijn en niet passen bij de wijze waarop een docent van de school zich dient te gedragen. Een docent heeft immers een voorbeeldfunctie. Daarnaast is respectvol zijn een basiscompetentie voor een docent.

Kantonrechter: leraar ongeloofwaardig

De kantonrechter overweegt dat de school een punt heeft. De voorbeeldfunctie van een leraar houdt niet op bij het einde van de lesdag, maar strekt zich, onder meer als het gaat om respect voor anderen, ook tot daarbuiten uit, tot in het openbare domein waartoe internet behoort. De leraar heeft de grenzen van respect ver overschreven en heeft nimmer afstand gedaan van zijn uitlatingen. Zijn optreden in de openbare ruimte staat in schril contrast met hetgeen hij ter zake in zijn sollicitatiebrief uitdraagt. Dat maakt hem ongeloofwaardig en daarmee ongeschikt om als docent bij de school te functioneren.

AMS advocaat bij ontbindingsverzoek arbeidscontract

Dat de uitlatingen ondertussen grotendeels zijn verwijderd van internet en dus niet meer te zien, maakt niet ineens dat de leraar wel geloofwaardig is als het gaat om de competentie Bij het uitbrengen van een dagvaarding of het indienen van een verzoekschrift moet worden vastgesteld welke rechter bevoegd is om een zaak te behandelen.
» Meer over competentie
competentie
‘respect voor anderen’. De kantonrechter is van mening dat het niet van de school kan worden gevergd dat zij de arbeidsovereenkomst met leraar voortzet en wijst de ontbinding toe.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence