Terug
c

competentie

Bij het uitbrengen van een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
of het indienen van een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
moet worden vastgesteld welke rechter bevoegd is om een zaak te behandelen. Moet je bij de gewone rechter zijn of bij de sector kanton? Dit is de vraag van de absolute bevoegdheid De vaststelling aan welk soort rechter een geschil moet worden voorgelegd.
» Meer over absolute bevoegdheid
absolute competentie
.

De kantonrechter behandelt zaken op het gebied van het arbeidsrecht en huurrecht. Daarnaast is de kantonrechter sinds 1 juli 2011 bevoegd om zaken te behandelen met een geldelijk belang tot 25.000,- euro (voorheen was dat 5.000,- euro).

Ook moet bepaald worden in welk arrondissement er moet worden geprocedeerd. Dit betreft de relatieve competentie. De hoofdregel is dat de woonplaats van de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
bepalend is. In arbeidszaken is de rechter van de plaats, waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, bevoegd (art. 100 Rv). In huurzaken is uitsluitend de rechter binnen wiens rechtsgebied het gehuurde zich bevindt bevoegd (art. 103 Rv).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op