Terug
a

absolute bevoegdheid

De bepaling welk ‘soort’ rechter bevoegd is om een zaak te behandelen.

In de wet is geregeld welke zaken voor welke rechters komen. Zo worden alle hoger beroepszaken behandeld door de gerechtshoven. Alle zaken in eerste aanleg worden in principe aan de rechtbank voorgelegd tenzij de kantonrechter bevoegd is, zoals bv. in arbeid- en huurgeschillen. De absolute bevoegdheid wordt ook absolute competentie Bij het uitbrengen van een dagvaarding of het indienen van een verzoekschrift moet worden vastgesteld welke rechter bevoegd is om een zaak te behandelen.
» Meer over competentie
competentie
genoemd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op