Inbreuk handelsnaam: naam heeft geen onderscheidend vermogen

Wanneer is een handelsnaam beschrijvend en wanneer niet? Deze vraag komt dikwijls aan de orde in geschillen over handelsnamen. In een recente zaak spande de eigenaar van onderneming Stee aan Zee B.V. een kort geding aan tegen de onderneming Stee aan Zee Katwijk B.V. Was er sprake van handelsnaam inbreuk? Advocaat intellectueel eigendomsrecht Hidde Reitsma licht de zaak toe.

Inbreuk handelsnaam: namen ondernemingen identiek

De partijen in deze zaak hielden zich allebei bezig met de verhuur van vakantie-accommodatie aan of nabij de Noordzee kust. Zij richten zich beide op vakantiegangers uit Nederland en het buitenland. Eiseres voert sinds 2013 de onderneming Stee aan Zee vanuit Zeeland en gebruikt de domeinnaam www.steeaanzee.nl. gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
exploiteert sinds het voorjaar van 2016 een gelijksoortige onderneming onder de naam Stee aan Zee Katwijk. As domeinnaam gebruikt zij www.steeaanzee.com.

Aanleiding kort geding is inbreuk handelsnaam

In het kort geding vordert eiseres een verbod op het gebruik van de handelsnaam Stee aan Zee op grond van de Handelsnaamwet (Hnw). Op grond van artikel 5 Hnw is het namelijk verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd. Of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, indien dientengevolge, gelet op de aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die onderneming te duchten is.

Rechter: Stee aan Zee is onderscheidend

De voorzieningenrechter is van oordeel dat hier sprake is van een inbreuk op het handelsnaamrecht De bescherming van een ondernemer ten aanzien van (het gebruik door anderen van) zijn handelsnaam.
» Meer over handelsnaamrecht
handelsnaamrecht
van eiseres. De naam Stee aan Zee is voldoende onderscheidend. Ook al bestaat de combinatie uit beschrijvende woorden, het woordje ‘stee’ is archaïsch en wordt weinig gebruikt in het Nederlands. Het is niet dusdanig beschrijvend als het woord ‘bouwcentrum’ bijvoorbeeld. Dat gedaagde soms -want niet altijd- de toevoeging ‘Katwijk’ gebruikt doet er niet toe. Er is dan namelijk nog steeds sprake van een “geringe mate van afwijking”.

Verwarring te duchten bij inbreuk handelsnaam

De rechter vervolgt dat het aannemelijk is dat er verwarring kan ontstaan door het bestaan van beide gelijke handelsnamen naast elkaar. Sterker nog, in de procedure heeft eiseres al diverse gevallen van verwarring aangetoond. Zo was er een klant die eiseres benaderde met vragen over een reservering die hij bij gedaagde had geplaatst. Ook een leverancier had eiseres benaderd in verband met een order van gedaagde.

Aard en locatie ondernemingen verschillend?

Gedaagde heeft nog aangevoerd dat gedaagde zich -in tegenstelling tot eiseres- richt op het luxe accommodatie-segment en dat de ondernemingen 130 km van elkaar verwijderd zijn. Deze verweren verwerpt de rechter. Beide ondernemingen richten zich op het verschaffen van logies. De exacte locatie is wellicht niet hetzelfde doch beide ondernemingen bieden accommodatie aan in de buurt van de Noordzee kust. De aard en locatie is aldus vergelijkbaar.

AMS Advocaat bij handelsnaam inbreuk

De rechter wijst het gevorderde verbod toe. Het zou gedaagde echter teveel schade berokkenen om op korte termijn in het nog lopende vakantieseizoen haar naam te wijzigen. Daarom geeft de rechter gedaagde een ruime termijn van drie maanden om aan het vonnis te voldoen.

More in Intellectueel eigendomsrecht
AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Vloggen versus portretrecht: waar liggen de grenzen

Door de overlast van jongeren in de wijk Poelenburg in Zaandam is het vloggen weer eens goed op de kaart...

Close