Terug
h

handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht is een intellectueel eigendomsrecht Verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.
» Meer over intellectueel eigendomsrecht
intellectueel eigendomsrecht
en volgt uit de Handelsnaamwet. Om misleiding of verwarring bij het publiek te voorkomen, geniet de ondernemer handelsnaambescherming. Dit houdt in dat een andere onderneming niet dezelfde handelsnaam mag gebruiken als hierdoor gevaar voor verwarring ontstaat.

Het handelsnaamrecht geldt in principe voor onbepaalde tijd, althans, zolang de onderneming de naam als handelsnaam voert. Voor bescherming is geen registratie van de naam (in het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
Handelsregister
) vereist. Wie als eerste de naam in het maatschappelijke verkeer gebruikt, geniet de bescherming.

Alleen handelsnamen die voldoen aan de hieraan gestelde eisen, zijn beschermd. Een ondernemer kan optreden tegen een bedrijf dat een gelijke handelsnaam gebruikt als hij kan aantonen dat er verwarring bij het publiek te verwachten is. Bij de bepaling of dit het geval is, spelen locatie, naamsbekendheid van de onderneming en het relevante publiek een rol.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op