Hidde Reitsma

Inspanningsverplichting koper bij earn-out regeling? AMS legt uit!

Als bij een overname een earn-out regeling wordt gesloten, dan betekent dit dat ...

Lees verder
Sander Schouten
In de media

Curator ontslaan wegens schending geheimhoudingsplicht: wanneer kan het?

Vandaag is bekend geworden dat oud-Rochdale baas Hubert Möllenkamp de rechtbank ...

Lees verder
Marcus Wester
Procesrecht

Procederen voor minderjarigen kan zonder volmacht

Als een partij als eiser in rechte optreedt namens minderjarige kinderen moet ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Tussenpersoon aansprakelijk voor schade onverzekerde automobilist?

Een auto-eigenaar raakt betrokken bij een ongeval. In de nasleep hiervan blijkt ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Causaal verband tussen schade fundering en heiwerk buurpand?

Een huiseigenaar geeft opdracht aan een aannemer om zijn fundering te herstellen. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wie heeft de macht binnen Ajax?

De machtsstrijd binnen Ajax gaat maar door. Nu is er het voornemen van de directie ...

Lees verder
Marco Guit

Ontslag jurylid paardensport wegens onsportief gedrag terecht?

Een jurylid laat zich diffamerend uit over een collega-jurylid. De KNHS (paardensportbond) ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Melden overspel verplicht bij aangaan lening met partner

Een overeenkomst kan worden vernietigd als deze door dwaling of bedrog tot stand Een overeenkomst kan worden vernietigd als deze door dwaling of bedrog tot stand is gekomen. Als je bij het sluiten van een belangrijke overeenkomst met je partner een buitenechtelijk affaire achterhoudt, kan er juridisch gezien sprake zijn van dwaling. Maar partners zijn niet verplicht elkaar altijd alles te vertellen. De scheidslijn is vaag en hangt steeds af van de situatie. Het hof deed onlangs uitspraak in een tragisch geval van blinde verliefdheid. Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt bespreekt de zaak.

...
Lees verder
Hidde Reitsma

Impasse AVA over deelname aandelenemissie: enqueteprocedure?

De Ondernemingskamer kan een impasse in een bestuur en/of AVA van een vennootschap ...

Lees verder
Sander Schouten

Wilde pony smijt meisje tegen muur: eigenaar aansprakelijk voor letsel?

De eigenaar van een dier is in beginsel aansprakelijk voor de schade die dat dier ...

Lees verder
Sander Schouten

Ontslagvergoeding bestuurder zorginstelling onzedelijk?

In een recente uitspraak diende een voormalig bestuurder van een inmiddels failliete ...

Lees verder
AMS Advocaten
Bouwrecht

Waarschuwingsplicht van onderaannemer bij verzakking woning?

Dat een aannemer een plicht heeft om een niet-deskundige opdrachtgever te waarschuwen ...

Lees verder
Thomas van Vugt
VvE

Afwijken Modelreglement? Goed vastleggen in splitsingsakte!

Het uitgangspunt bij een VVE is dat iedere appartementseigenaar meedraagt in de ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemer zonder ingebrekestelling in verzuim

Bij onenigheid over de oplevering kan de opdrachtgever van een aannemer (los van ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Schorsing van tenuitvoerlegging vonnis: wanneer kan het?

Een vonnis wordt in de regel uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit houdt in ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Hof: onterecht beroep op retentierecht is onrechtmatig!

Onlangs heeft het hof een interessante uitspraak gedaan over aansprakelijkheid ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Vergoeden positief contractsbelang na ontbinding overeenkomst: AMS legt uit!

Bij wanprestatie van een schuldenaar kan een schuldeiser in beginsel overgaan ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Faillissement en hoofdelijkheid in bouwrecht: AMS legt uit!

Bouwprojecten kunnen lange tijd duren. Soms wel jaren. Het komt dan ook regelmatig ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag wegens aanhoudend negatief gedrag op werkvloer?

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst ontbinden als er sprake is van een verstoorde ...

Lees verder
Marco Guit

Informatie delen met derde: schending geheimhoudingsovereenkomst?

Bij onderhandelingen over de verkoop van een onderneming is het redelijk dat een ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief