2 min lezen

Door Eritrese spion gevorderde rectificatie afgewezen!

NL

De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding tussen de ex-voorzitter van de YPFDJ (jongerenafdeling van de Eritrese politieke partij) en een Nederlandse hoogleraar internationale betrekkingen. De vraag was of de hoogleraar onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
had gehandeld door te stellen dat de ex-voorzitter voor de Eritrese inlichtingendienst werkte. Advocaat Mediarecht Thomas van Vugt licht de opmerkelijke zaak toe.

 

Onrechtmatige uitlating in radio interview?

Aanleiding van het kort geding was een uitlating die de hoogleraar had gedaan in een interview met BNR. Het radio-item ging over een spraakmakend artikel in een tijdschrift. Hierin stond dat er bij de IND Eritrese tolken in dienst waren die familie waren van mensen met sterke banden met het heersende regime in Eritrea. Dit gaat in tegen de tolkengedragscode van de IND: een tolk noch familie in eerste of tweede graad mag betrokken zijn (geweest) bij een regime waarmee vreemdelingen stellen problemen te hebben ondervonden.

“Ex-voorzitter spil van Eritrese inlichtingendienst”

In het artikel wordt specifiek verwezen naar twee Eritrese tolken waarvan de broer de ex-voorzitter was van YPFDJ Holland. Deze organisatie is de jongerenafdeling van Eritrea’s enige politie partij. De hoogleraar vertelt in het interview dat de broer van de twee tolken “de spil is van de Eritrese inlichtingendienst waarvan het centrum in Nederland is” en dat is “een bekend gegeven en een feit”.

Rectificatie vorderen in kort geding

Na het interview heeft deze ex-voorzitter aangifte gedaan van smaad en laster. Volgens hem bevatte het interview ernstig criminaliserende beschuldigingen die geen steun vonden in de feiten. Hij ontkent nooit informatie te hebben doorgespeeld en heeft geen spionageactiviteiten verricht. Hij startte dan ook een kort geding waarin hij o.m. rectificatie van de uitlating vordert.

Uitlating gesteund door feitenmateriaal?

De voorzieningenrechter onderzoekt in hoeverre de uitlating van de hoogleraar steun vindt in het feitenmateriaal. Vaststaat dat Eritrea bekend staat als een land met een dictatuur waar wordt gemarteld. De macht is sinds 1993 in handen van president Isaias Afewerki van de partij PFDJ. Volgens een rapport van de Human Rights Council van de VN heeft het dictatoriale regime een uitgebreid spionagenetwerk buiten Eritrea die de Eritrese diaspora in de gaten houdt.

YPFDJ verlengde arm van dictatoriaal regime Eritrea

De hoogleraar heeft volgens de rechter voldoende aannemelijk gemaakt dat de YPFDJ de “jeugdafdeling” is van PFDJ en dat er sprake is van een directe link tussen beide partijen. Voorts is aannemelijk dat de YPFDJ instructies van de PFDJ ontvangt en dat de YPFDJ de ondersteuning van het regime van Afewerki ten doel heeft. Leden van de YPFDJ zijn werkzaam als informanten voor het regime in Eritrea. De YPFDJ kan dan ook worden aangemerkt als de verlengde arm van een dictatoriaal regime.

Uitlating binnen de grenzen van vrijheid van meningsuiting

De hoogleraar heeft de misstand aan de kaak willen stellen betreffende tolken die werkzaam zijn voor de IND, terwijl zij verwant zijn aan personen die banden hebben met een regime waarvoor asielzoekers zijn gevlucht. Meer specifiek is dit toegespitst op de werkzaamheden van de broer en zus van de ex-voorzitter. Dit acht de rechter niet ontoelaatbaar. De bewoordingen die zij hierbij heeft gekozen vinden voldoende steun in het feitenmateriaal. De uitlating is aldus niet onrechtmatig en de gevorderde rectificatie wordt dan ook afgewezen.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence