3 min lezen

Onrechtmatige publicatie in Linda-rubriek ‘Verlaten vrouw’?

NL

De man die zijn vrouw had verlaten voor een ander kon het interview, dat zijn ex-vrouw hierover in Linda magazine had gegeven, niet waarderen. Samen met zijn nieuwe vriendin vorderde hij in kort geding een publicatieverbod en Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
. Hoe beoordeelt een Voorzieningenrechter deze vorderingen? Waar eindigt de vrijheid van meningsuiting van de ex-vrouw en Linda magazine? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt bespreekt het vonnis in deze opmerkelijke zaak.

 

Scheiding partijen onderwerp van rubriek

In de rubriek ‘Verlaten Vrouw’ wordt maandelijks het persoonlijke verhaal opgetekend van een vrouw die is verlaten door haar man. De betreffende ex-vrouw heeft voor deze rubriek een interview gegeven aan Linda over haar scheiding met de ex-echtgenoot. Volgens de ex-vrouw had hij haar tijdens hun huwelijk bedrogen met (ondertussen) zijn vriendin. Het interview is in bewerkte vorm gepubliceerd.

Rectificatie onrechtmatige publicatie?

Hoewel de namen en ook de data van gebeurtenissen waren veranderd, bleken vrienden van het voormalig echtpaar toch de identiteit van de hoofdpersonen te herkennen. De ex-echtgenoot startte samen met zijn vriendin (met wie hij zijn ex-vrouw had bedrogen) een kort geding. Zij voerden aan dat Linda door de publicatie en de ex-vrouw door het afgeven van het interview, onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
jegens hen hebben gehandeld. De publicatie tast hun eer en goede naam aan en schendt hun persoonlijke levensfeer. Daarom moet (verdere) publicatie verboden worden en moet Linda een rectificatie plaatsen, aldus eisers.

Botsing van fundamentele rechten

De rechter stelt voorop dat het in deze zaak gaat om een botsing van fundamentele rechten. Aan de ene kant het recht van eisers op eerbiediging van de eer en goede naam en aan de andere kant het recht op vrijheid van meningsuiting van Linda en de ex-vrouw. Toewijzing van de een publicatieverbod houdt een beperking van de vrijheid van meningsuiting in. Dit recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving. Bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen.

Rechter: geen sprake van stemmingmakerij in interview

Volgens de rechter geeft de rubriek ‘Verlaten Vrouw’ het persoonlijke verhaal van de ex-vrouw eer en is er geen reden om te veronderstellen dat het om waargebeurde verhalen gaat. Voorts is het interview niet in negatieve bewoordingen opgesteld en is er geen sprake van stemmingmakerij of krachttermen.

Herkenning door derden rol bij belangenafweging

De rechter neemt wel in overweging dat ondanks anonimisering derden partijen toch in de publicatie hebben herkend. Deze omstandigheid kan een rol bij de belangenafweging zijn. Echter, de kring die eisers in de publicatie zouden kunnen herkennen is niet alleen (zeer) beperkt van omvang, maar had het voormalig echtpaar destijds ook echt goed moeten hebben gekend. Er is onvoldoende aangetoond dat de goede naam en eer van de eisers door de publicatie zijn geschonden.

AMS advocaat bij onrechtmatige publicatie

De mediarecht advocaat van AMS Advocaten heeft veel ervaring met zaken over onrechtmatige publicatie, rectificatie en schadevergoeding. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence