3 min lezen

Vervalste beëindigingsovereenkomst lening baat schuldenaar niet

NL

In een kort geding over een uitstaande lening komt de kredietnemer ineens met een belangrijk document op de proppen. Hieruit zou blijken dat de lening, ondanks dat er nog een aantal miljoen openstaat, door de schuldeiser is beëindigd en dat er verder niets meer hoeft te worden betaald. Te mooi om waar te zijn? Ditzelfde dacht de voorzieningenrechter die het kort geding behandelde. Advocaat incassorecht Hidde Reitsma bespreekt de uitspraak.

 

Schuldenaar weigert meewerkening ondanks overeenkomst

Twee partijen sluiten een lening van € 6 miljoen. Ter zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
van terugbetaling heeft de schuldenaar al haar aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in de vennootschap aan de schuldeiser verpand. Op een gegeven moment komt de schuldenaar in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
te verkeren. De schuldeiser zegt de lening op en verzoekt de schuldenaar mee te werken aan conversie van het uitstaande bedrag in aandelen, zoals overeengekomen in de leningsovereenkomst. De schuldenaar weigert dit en zo mondt het geschil uit tot een kort geding.

Wordt lening 2 dagen voor kort geding schriftelijk beëindigd?

Twee dagen voor dit kort geding tovert de schuldenaar een wel heel merkwaardig document uit de hoge hoed. In dit document staat -kort gezegd- dat de schuldeiser verklaart dat de schuldenaar al zijn betalingen heeft verricht en dat de leningsovereenkomst daardoor is beëindigd. Dit document zou zijn ondertekend door één van de (Russische) bestuurders van de schuldeiser.

Rechter: verklaring beëindiging ongeloofwaardig

Schuldeiser ontkent dit document ooit te hebben gezien, laat staan te hebben ondertekend. Het zou volgens haar een vervalst document betreffen. De voorzieningenrechter is evenmin overtuigd. Er is geen plausibele verklaring gegeven voor het aangaan van deze beëindigingsovereenkomst. De verklaring van de schuldenaar, dat partijen vonden dat de leningsovereenkomst achterhaald was, is niet geloofwaardig. De lening was immers niet afbetaald, hetgeen de schuldenaar ook erkent. Het is niet aannemelijk dat (de bestuurder van) de schuldeiser een lening kwijtscheldt terwijl er bij het aangaan van de lening verschillende zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheden
zijn bedongen.

Bestuurder niet aanwezig bij ondertekening document

Daarnaast speelt nog mee dat de betreffende bestuurder geen Engels leest of verstaat en zich altijd heeft laten bijstaan door een tolk. Niet aannemelijk is dat hij enkel in het bijzijn van de schuldenaar een Engels document zou hebben getekend. Het document zou volgens schuldenaar zijn getekend op Schiphol waarna de bestuurder direct is teruggereisd naar Moskou. Uit een kopie van het paspoort van de bestuurder blijkt echter dat hij niet in het Schengen-gebied is geweest ten tijde van de ondertekening van het document. De vereiste stempels ontbreken namelijk.

Valsheid in geschrifte: strafbaar feit

De voorzieningenrechter laat in het midden of het document vervalst is, maar hecht geen waarde aan de inhoud. De rechter gaat er dan ook vanuit dat de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van lening nog steeds geldt en wijst de vordering van de schuldeiser toe. Hoewel de rechter in deze zaak geen uitspraak heeft gedaan over de authenticiteit van het document, wijzen de feiten wel duidelijk op een vervalsing. Ook opvallend is dat de schuldenaar nimmer over dit document heeft gerept tijdens de onderhandelingen tussen partijen voorafgaand aan de procedure over een betalingsregeling. valsheid in geschrifte Het valselijk opmaken of vervalsen van documenten die als bewijs kunnen dienen, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken
» Meer over valsheid in geschrifte
Valsheid in geschrifte
is een strafbaar feit en de schuldeiser kan hiervan aangifte doen.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence