Terug
v

valsheid in geschrifte

De wet spreekt van valsheid in geschrifte als iemand een geschrift dat bestemd is om tot bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. Valsheid in geschrifte is een misdrijf en hierop staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. Ook het gebruik van een vervalst document, wetende dat het vervalst is, is een strafbaar feit.

Voorbeelden van valsheid in geschrifte is het vervalsen van handtekeningen, het antedateren van overeenkomsten, het toevoegen van tekstgedeelten, bijvoorbeeld een geldbedrag. Maar ook het namaken van documenten, zoals paspoorten, valt hieronder.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op