Onrechtmatige publicatie Holocaust moet verwijderd worden

Het internet is een prachtig medium maar biedt ook een platform voor mensen met de wildste complottheorieën. Nu is een theorie over de in scene gezette maanlanding op zich nog onschuldig en vermakelijk. Ongemakkelijker wordt het als de theorie gaat over de holocaust en de vraag of deze überhaupt heeft plaatsgevonden. Als er dan ook nog onschuldige derden bij worden betrokken, is de onrechtmatigheid van een publicatie snel vastgesteld. Advocaat mediarecht Thomas van Vugt gaat hier nader op in.

Aanhanger complottheorie weer voor de rechter

In een recente zaak stond gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
, de heer J. van de K. voor de rechter. Gedaagde heeft een website welke gewijd is aan zijn favoriete theorie, namelijk dat de Zionisten hebben bijgedragen aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Gedaagde is een bekende van de rechtbank. Hij is herhaaldelijk veroordeeld grievende en beschuldigende publicaties te verwijderen.

Publicatie holocaust op website

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
is een bestuurslid van een organisatie die zich o.a. inzet tegen antisemitisme. Hij heeft een rechtszaak tegen gedaagde aangespannen omdat gedaagde eiser op zijn website eiser in verband heeft gebracht met de holocaust. Eiser is volgens gedaagde “leider van de terroristische organisatie die de Holocaust heeft beraamd en laten plegen door de antisemitische bondgenoten”.

Onrechtmatige publicaties

De rechtbank acht de publicaties onrechtmatig. Gedaagde heeft geen enkel bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
geleverd dat eiser, voor zover de theorie van gedaagde überhaupt al waar zou zijn, heeft bijgedragen aan de Holocaust. Bovendien was de Tweede Wereld Oorlog ver vóór de geboorte van eiser zodat het ook ongeloofwaardig is dat hij hier iets mee te maken zou hebben. De rechtbank stelt -in iets formelere woorden- dat de publicaties absolute nonsens zijn.

Recht op bescherming eer en goede naam

De rechtbank merkt nog op dat een bestuurslid van een organisatie tegen een stootje moet kunnen. Maar de beschuldigingen van gedaagde zijn “zo absurd en grievend”, juist voor iemand die zich publiekelijk inzet tegen antisemitisme, dat het recht op bescherming van de eer, goede naam en persoonlijke levenssfeer van eiser prevaleert boven de vrijheid van meningsuiting van gedaagde. 

Immateriële schadevergoeding

Ook acht de rechtbank het aannemelijk dat eiser schade lijdt door de publicaties, zeker nu ze direct zichtbaar zijn als je eisers naam googled. Naast de gevorderde verwijdering wordt daarom een immateriële schadevergoeding van € 1000 toegewezen.. 

More in Mediarecht
Smaad en onrechtmatig handelen
Op TV iemand kierewiet noemen, mag dat? Of is het smaad en onrechtmatig handelen?

In het tv-programma RTL Boulevard wordt een publicist die over misdaden publiceert kierewiet genoemd. Mag dit? Of is er sprake...

Close