3 min lezen

Mag Ahold Delhaize aandeelhouders het recht ontnemen zich uit te laten over beschermingsconstructies?

NL

In Nederland zijn beschermingsconstructies voor vennootschappen om overnames te weren actueel en voer voor discussie. Ook bij de voorgenomen overname bij Fugro, Unilever en bijvoorbeeld Mylan speelden de beschermingsconstructies een grote rol. Onlangs werd bekend dat Ahold Delhaize aandeelhouders hun recht ontneemt om zich uit te laten over de beschermingsconstructies. Advocaat ondernemingsrecht Sander Schouten legt uit.

Beschermingsconstructie Ahold loopt af

In 2003 heeft Ahold een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
Continuïteit opgericht. Deze stichting is voor een looptijd van 15 jaar specifieke aandeelhoudersrechten toegekend gekregen zodat Ahold, mocht zij in een overnamestrijd verwikkelt raken, konden worden geactiveerd om zo Ahold te beschermen. Als deze rechten dus niet worden verlengd loopt de looptijd af en raakt de Stichting haar beschermingsmechanisme kwijt.

Mogelijkheden beschermingsconstructie

Alhoewel ik in vorige blogs al eerder aanhaalde welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot beschermingsconstructies, zet ik de relevante beschermingsconstructie die Ahold zelf via deze stichting heeft toegepast nogmaals uiteen.

Specifieke rechten via beschermingsconstructie toegekend

In het algemeen dienen beschermingsconstructies ervoor om aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
met bepaalde specifieke rechten (preferente en/ of prioriteitsaandelen) toegekend aan de stichting via (bijvoorbeeld) een zogeheten call optie. Deze optie heeft een bepaalde duur (in het geval van Ahold: 15 jaar) en is onder omstandigheden waarin de vennootschap ‘in gevaar verkeert’ door het bestuur van de stichting in te roepen. Het bestuur van de stichting die deze aandelen inroept is vaak nauw verbonden met de doelonderneming – Ahold in dit geval.

Beschermingsconstructie is toelaatbaar, mits redelijk en billijk

Normaal gesproken is een beschermingsconstructie slechts toelaatbaar indien de vereiste procedure hiervoor is gevolgd en het optuigen van deze constructies niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
. Aandeelhouders kunnen, indien gewenst, proberen de constructies tegen te gaan door zich te beroepen op de redelijkheid en billijkheid.

Ahold zet aandeelhouders buitenspel

Ahold stelt zich op het standpunt dat de aandeelhouders zich niet mogen uitlaten over het ‘verlengen’ van de toegekende rechten aan de stichting. Bestuursvoorzitter Boer verklaart namelijk dat instandhouding van de beschermingsconstructie louter een zaak voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
is, in overleg met de stichting – aandeelhouders van Ahold hoeven daar dus niet over te beslissen, aldus bestuursvoorzitter Boer.

Strategie behoort tot domein van bestuur van Ahold

De Vereniging voor Effectenbezitters die de belangen van aandeelhouders behartigt verklaarde teleurgesteld te zijn en het te betreuren dat de dialoog met aandeelhouders niet wordt gezocht. In principe is het bestuur van Ahold ook niet gehouden hiertoe. In (onder meer) het ABN Amro arrest is uitgemaakt dat strategie van de vennootschap en de daaraan verbonden ondernemingen toebehoren tot het domein van het bestuur.

Stappen naar Ondernemingskamer is een mogelijkheid

Dit neemt natuurlijk niet weg dat het onmogelijk blijft voor de aandeelhouders van Ahold om hier iets aan te doen. De handelwijze van het bestuur van Ahold kan worden getoetst door de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
. Ook al is de kans klein dat de Ondernemingskamer aandeelhouders in het gelijk stelt, de door de aandeelhouders gevoerde procedures tegen Akzo Nobel hebben in ieder geval laten zien dat het stappen naar de Ondernemingskamer kan zorgen voor een nieuwe dynamiek en mogelijkheden.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence