2 min lezen

Betrokkene bij factuurfraude veroordeeld tot terugbetaling

NL

In een recent vonnis van de rechtbank Amsterdam is een betrokkene bij fraude met een door de gemeente te betalen factuur door de civiele rechter veroordeeld tot betaling van het bedrag dat niet meer kon worden teruggehaald. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt bespreekt dit vonnis.

Verwisseling rekeningnummers

In december 2013 ontving de gemeente Amsterdam een factuur van het Afval Energiebedrijf van de gemeente ter hoogte van ruim € 185.000,-. Op de factuur stond een bepaald rekeningnummer waarop moest worden betaald. Op de factuur die uiteindelijk in behandeling is genomen stond een ander bankrekeningnummer. Deze afwijkende rekening werd voor betaling plaatsvond niet opgemerkt. Pas na het verrichten van de betaling werd de gemeente door banken geattendeerd op de ongebruikelijke transactie. Vervolgens werd duidelijke dat de eigenaar van de bankrekening waarop het geld was overgemaakt een deel van het geld had opgenomen en een ander deel naar derden had overgemaakt.

Fout door medewerker gemeente

In een procedure voor de civiele rechter vorderde de gemeente veroordeling van de eigenaar van de aangepaste bankrekening, de ontvanger van de gelden, tot terugbetaling van het overgemaakte bedrag. gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
verweerde zich echter door allereerst te stellen dat hij geen betrokkenheid had bij de wijziging van de rekeningnummers en de overboeking en daarmee de fraude uiteindelijk enkel plaats heeft kunnen vinden omdat een medewerker de gemeente het interne protocol voor wijzigingen in rekeningnummers niet heeft gevolgd, het nieuwe nummer niet heeft geverifieerd. Zonder de laatste omstandigheid was schade aldus gedaagde niet ingetreden.

Factuurfraude weegt zwaarder

De rechtbank gaat hieraan voorbij. Gelet op de uiteenlopende ernst van de fouten in deze situatie, namelijk enerzijds het opzettelijk meewerken aan fraude met facturen door gedaagde en anderzijds niet-naleving van het protocol door een medewerker van de gemeente blijft op grond van artikel 6:101 BW de vergoedingsplicht van gedaagde in stand. Het meewerken aan fraude weegt zwaarder. Gedaagden heeft onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
gehandeld tegenover de gemeente door zijn rekeningnummer ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
te stellen.

Veroordeling en vaststelling schade

Gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van de door de gemeente geleden schade. Uit het vonnis blijkt dat de gemeente uiteindelijk nog een bedrag van € 20.000,– heeft kunnen terughalen door het efficiënt leggen van beslagen ten laste van gedaagde en het plaatsen van bedrag op tussenrekeningen door banken. Gedaagde wordt dan ook veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 166.607,37 plus rente, buitengerechtelijke incasso-, beslag- en proceskosten. Mogelijk wordt de gedaagde ook nog strafrechtelijk vervolgd voor zijn betrokkenheid, dit is echter aan de beoordeling van de strafrechter.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence