2 min lezen

Informatieverplichting na einde overeenkomst?

NL

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland stonden twee partijen in kort geding tegenover elkaar en lag onder meer een (sponsor)logo- overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
ter beoordeling voor. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt bespreekt kort deze uitspraak.

 

 

Einde overeenkomst van vier jaar

Het betrof in deze zaak een geschil tussen een ingenieursbureau en een sportmarketing/ managementbureau. Op basis van een overeenkomst van vier jaar verzorgde het sportmarketingbureau tot begin 2014 kortgezegd de logo-positie, en aldus zichtbaarheid van het ingenieursbureau als sponsor bij nationale en internationale schaatsevenementen. Het marketingbureau zorgde daarbij voor een dominante logopositie op de schaatspakken van de schaatsers in ruil voor sponsorgelden.

Ingenieursbureau wil gegevens schaatsers

De overeenkomst tussen partijen liep af in het voorjaar van 2014. Het ingenieursbureau wenste hierna echter nog beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
te krijgen over diverse gegevens zoals een opgave van alle schaatsers die met het marketingbureau hadden gewerkt in de contractperiode, en wie, wanneer en met het logo op welke plek op het pak had gereden. Het marketingbureau verbond echter voorwaarden aan de verstrekking deze gegevens, mogelijk omdat het ingenieursbureau kort daarvoor had aangeven zelf een schaatsploeg te willen opstarten.

‘Wij hebben bureau altijd voldoende geïnformeerd’

Tijdens het kort geding stelde het marketingbureau vervolgens dat er sprake was van rechtsverwerking en dat het ingenieursbureau altijd voldoende was geïnformeerd. Daarnaast was de overeenkomst geëindigd, om welke reden geen informatie meer behoefde te worden uitgewisseld.

Te weinig informatie geen rechtsverwerking

De voorzieningenrechter ging hier niet in mee. Het marketingbureau kon allereerst onvoldoende aantonen dat hij het ingenieursbureau altijd op juiste wijze van informatie had voorzien. Enkel tijdsverloop was daarnaast aldus de voorzieningenrechter onvoldoende om aan te nemen dat het ingenieursbureau haar rechten om geïnformeerd te worden over de wijze waarop het marketingbureau haar verplichtingen onder de overeenkomst was nagekomen.

Verzochte informatie moet worden geleverd

Daarnaast oordeelde de voorzieningenrechter dat, nu de overeenkomst tussen partijen aangemerkt kan worden als een overeenkomst van opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
, de opdrachtnemer over het algemeen verantwoording dient af te leggen aan de opdrachtgever over de wijze waarop de opdrachtnemer zich van de opdracht heeft gekweten. Deze verplichting eindigt niet bij het einde van de overeenkomst. Het einde van de overeenkomst ontstaat het marketingbureau dan ook niet van haar informatieverplichting. Het marketingbureau werd om die reden bevolen binnen zeven dagen opgave te doen van de verzochte informatie.

AMS Advocaten

AMS Advocaten is gespecialiseerd in verbintenissenrecht. Het kantoor richt zich daarbij niet alleen op advies, maar procedeert ook voor zijn cliënten indien dat nodig is. Heeft u vragen over het beëindigen van een overeenkomst en over de mogelijke gevolgen daarvan? Neem dan gerust contact met ons op.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence