3 min lezen

Is een factuur voldoende bewijs in een procedure?

NL

Het incasseren van onbetaalde facturen is voor veel ondernemers een grote uitdaging. In veel gevallen zijn ondernemers zelfs genoodzaakt om een advocaat in te schakelen of zelfs een procedure bij de rechtbank te starten om de factuur te incasseren. In een procedure moet dan wel bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
geleverd worden van het bestaan van de vordering: kan dat met de factuur zelf? Advocaat incassorecht Thomas van Vugt bespreekt hoe een vordering moet worden bewezen.

Factuur is geen bewijs van een vordering

Het komt voor dat incassoprocedures worden gestart waarbij de vordering uitsluitend is onderbouwd met de verstuurde facturen. Als productie (bijlage) bij de dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
zit dan bijvoorbeeld geen overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
of ander stuk waaruit blijkt dat het bedrag dat op de factuur staat ook echte verschuldigd is. Dat kan problemen opleveren: als de advocaat van gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
betwist dat de vordering bestaat, dan zal de ondernemer op een andere manier het bewijs daarvan moeten leveren. Het opstellen en verzenden van een factuur is namelijk een eenzijdige handeling van de ondernemer, waarmee het bestaan van een overeenkomst niet wordt bewezen. In deze – wat oudere – uitspraak van de rechtbank Noord Nederland speelde dat ook (zie overweging 5.9).

Hoe moet ik het bestaan van een vordering bewijzen?

Het bestaan van een vordering kan dus het beste (ook) met andere middelen bewezen worden. Het beste is een door de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
ondertekend (papieren) contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
. Een contract levert namelijk dwingend bewijs op. Dat betekent dat de rechter er van uit gaat dat wat in een contract staat, ook in overeenstemming is met de afspraken die de partijen hebben gemaakt. Dat is alleen anders als de wederpartij bewijst dat dit niet het geval is.

Overeenkomst via e-mail of webformulier

Een overeenkomst kan ook op een andere manier tot stand komen dan via een schriftelijk contract, bijvoorbeeld via e-mail of door het invullen van een webformulier. De ondernemer zal in die gevallen bewijs kunnen leveren van het bestaan van een vordering door de e-mails aan de rechter te tonen of door te bewijzen dat het webformulier is ingevuld.

Advies van een incasso advocaat

Wilt u advies hebben van een incassoadvocaat over de kans van slagen van uw vordering? Neem dan contact op met de incassospecialist van AMS Advocaten.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence