3 min lezen

Onbetaalde facturen innen in kort geding: zo werkt het

NL

Als een debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
facturen onbetaald laat kan dit grote gevolgen hebben voor een ondernemer. Zeker wanneer hij behoorlijk afhankelijk is van de inkomsten van deze debiteur. In zulke gevallen kan een incasso kort geding uitkomst bieden. Aan de hand van een recente uitspraak over een geldvordering, legt incassoadvocaat Thomas van Vugt uit wat de criteria zijn voor een geldvordering in kort geding.

 

 

Onbetaalde rekening: betaling eisen

In deze zaak ging het om een openstaand bedrag van bijna € 25.000 aan declaraties ter zake juridisch advies. De opdrachtnemer, een jurist, had maanden lang op uurbasis voor opdrachtgever werkzaamheden verricht. Maar zijn facturen werden niet voldaan. Aanvankelijk stelde de opdrachtgever dat hij de facturen niet voldeed omdat hij simpelweg geen geld had om deze te voldoen. Naderhand wijzigde de opdrachtgever van koers en zei dat hij een verrekenbare vordering had op de opdrachtnemer. Deze vordering zou betrekking hebben op een schadevergoeding in verband met fouten die de opdrachtnemer zou hebben gemaakt.

Vordering geldsom in kort geding

In kort geding stelt de voorzieningenrechter voorop dat toewijzing van een vordering tot betaling van een geldsom enkel in kort geding kan plaatsvinden, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
» Meer over spoedeisend belang
spoedeisend belang
voor de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
dat hij een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
niet zou kunnen afwachten. De opdrachtgever in deze zaak heeft de vordering van opdrachtnemer erkend. De Voorzieningenrechter overweegt dat de vermeende tegenvordering geheel niet aannemelijk is gemaakt. Bovendien heeft de opdrachtnemer een spoedeisend belang bij betaling van zijn facturen. Hij en zijn gezin zijn voor hun dagelijkse levensonderhoud afhankelijk van de betalingen van de opdrachtgever. De vordering wordt daarom integraal toegewezen.

Voorlopige voorziening in kort geding

Een kort geding is in beginsel een procedure om in spoedeisende zaken op korte termijn een voorlopige voorziening te verkrijgen. Bijvoorbeeld een publicatieverbod bij een voorgenomen onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
artikel, een ontruiming van een gekraakt pand of een opheffing van een (onrechtmatig gelegd) beslag. Een betaling van een geldsom, bijvoorbeeld een openstaande factuur, lijkt niet te vallen onder spoedeisende zaken. Toch kan een geldvordering in kort geding worden behandeld als deze voldoet aan enkel criteria: kans op toewijzing in een bodemprocedure, spoedeisend belang en het restitutierisico.

Criteria geldvordering in kort geding

De geldvordering dient voldoende aannemelijk te zijn. In kort geding is geen plaats voor uitvoerige bewijslevering en getuigenverhoren dus als de vordering complex is of als er sprake is van een aannemelijke tegenvordering (zoals in deze zaak tevergeefs aangevoerd was), dan zal een rechter de zaak niet behandelen en de vordering afwijzen. Het spoedeisend belang wordt niet door elke rechter getoetst. Vaak wordt aangenomen dat de eiser spoedeisend belang heeft bij betaling van een openstaande vordering. Toch kan de afwezigheid van een spoedeisend belang voor problemen zorgen. Onderbouwing van dit criterium is dan ook altijd aan te raden.

Factuur innen in kort geding: restitutierisico?

Als een vordering in kort geding wordt toegewezen en gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
vervolgens betaalt, maar later wordt in een bodemzaak de vordering alsnog afgewezen, dan zal de eiser het geld terug moeten betalen. Wanneer er op voorhand een aannemelijk risico bestaat dat de eiser in dat geval geen verhaal meer zal bieden, spreekt men van een restitutierisico. De kort geding rechter kan een aannemelijke vordering afwijzen als er sprake is van een restitutierisico. Voor meer informatie over dit onderwerp of het incasso kort geding, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence