Terug
i

incasso kort geding

Een aantal rechtbanken (waaronder die in Amsterdam) behandelt op een vaste zittingsdatum incassozaken in kort geding. De rechtbank Amsterdam stelt als bijzondere eis dat de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
bij exploot Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder.
» Meer over exploot
exploot
is gesommeerd tot betaling. Daarom wordt ook wel een bijzondere dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
gehanteerd, die tevens een sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatie
bevat, waarbij, voor het geval de gedaagde niet tijdig aan die sommatie voldoet, hij meteen in kort geding wordt gedagvaard.

Als incassozaken worden aangemerkt zaken die onbetwist zijn, of die in redelijkheid niet te betwisten zijn. Als de gedaagde verschijn en inhoudelijk verweer voert, wordt een nieuwe zittingsdatum bepaald. Ook een vordering tot ontruiming wegens een huurachterstand van meer dan drie maanden kan worden behandeld.

Als de gedaagde niet verschijnt, wordt het verstekvonnis Een vonnis gewezen in een procedure waarbij de gedaagde geheel niet in het geding is verschenen.
» Meer over verstekvonnis
verstekvonnis
nog dezelfde week uitgesproken. Deze incassoprocedure kan daarom binnen enkele weken zijn afgerond.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op