De ontbinding van een vennootschap onder firma, hoe gaat dat?

Het ontbinden van een vennootschap onder firma (VOF) is een uitdaging op zich. Vanaf het moment van opzegging treedt verschillende procedures ten behoeve van de ontbinding in werking en dient te worden gestart met verdeling en vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
. Het opzeggen van een vennootschap onder firma zorgt vaak voor procedures, iets wat ook zich voordeed bij de rechtbank Den Haag. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma legt uit.

Verschil van inzicht leidt tot besluit VOF te staken

De in deze kwestie onderhavige vennootschap onder firma begon in 2007 en voerde een onderneming op het gebied van verslaggeving van sportwedstrijden. De twee vennoten haalden steeds meer opdrachten binnen en met het verdiende geld werd weer geïnvesteerd. Eind 2014 leidde een verschil van inzicht tot onderhandeling tussen de vennoten hoe het verder moest met de onderneming. Verschillende concepten over een mogelijke voortgang of einde werden over en weer gestuurd, waarna de vennoten uiteindelijk besloten de onderneming te staken..

Opzegging vennootschap onder firma: verdeling en vereffening

Na opzegging volgt altijd verdeling van de onderneming en vereffening en dit is vaak het pijnpunt. Deze verdeling heeft slechts een aantal smaken: of de onderneming wordt gesplitst of de onderneming gaat in geheel over en wordt als zodanig voortgezet. Daarnaast is een relevante vraag vanaf welk moment moet worden verdeeld (en dus wat de peildatum Het omslagpunt waarop een bestuurder mogelijk onrechtmatig handelde door selectieve betalingen te verrichten voorafgaand aan faillissement.
» Meer over peildatum
peildatum
is voor de waardebepaling) en hoe dient dit worden afgewikkeld.

Ontbinden VOF door opzegging vennoot aan andere vennoten

Ook hier ging de afwikkeling mis en de rechtbank diende de vereffening te oordelen. Ingevolge het bepaalde in artikel 7A:1683 lid 3 BW wordt de vennootschap onder firma ontbonden door een opzegging van een vennoot aan de andere vennoten. Opzegging is een eenzijdige rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
waarmee een of meer vennoten de wens te kennen geven de vennootschappelijke samenwerking te beëindigen. De opzegging door een vennoot is niet aan enige vorm gebonden en kan ingevolge artikel 3:37 lid 1 BW ook in een enkele handeling van een vennoot ten opzichte van de andere vennoten besloten liggen.

De rechtbank gaat op zoek naar een peildatum

De rechtbank oordeelde dat de eerste onderhandelingen niet als peildatum voor opzegging kon dienen: partijen waren er toen namelijk nog niet uit hoe de onderneming verder diende te gaan. De e-mail die uiteindelijk was gestuurd waarin twee scenario’s werden geschetst die beide neerkwamen op het staken van de onderneming kon volgens de rechtbank wel dienen als opzegging. Daarom nam de rechtbank dit ook als peildatum en uitgangspunt voor het moment waarop de waarde van de ontbonden vennootschap moest worden bepaald.

Na de peildatum komt de verdeling

Nadat de rechtbank de peildatum vaststelde is het van belang wat de waarde op die peildatum van de onderneming was en hoe deze waarde verdeeld zou moeten worden. De rechtbank ging in deze kwestie bijna chirurgisch te werk: alle afzonderlijke activa werden door de rechtbank eerst gewaardeerd en keek of de lopende zaken waren afgewikkeld zodat de boedel in een toestand wordt gebracht waarin deze zonder moeilijkheden kan worden verdeeld. Toen dit het geval bleek te zijn, streepte de rechtbank uiteindelijk de vorderingen van vennoten op de onderneming tegen elkaar weg en verrekende het met de goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
die vennoten al over en weer na ontbinding van de vennootschap van elkaar hadden ontvangen.

Het ontvlechten van een VOF: een uitdaging op zich!

Het ontvlechten van een vennootschap onder firma is een uitdaging op zich en kan worden vergeleken met een scheiding. Vragen dienen te worden gesteld als (i) wat was de onderneming waard, (ii) waaruit bestond deze waarde en (iii) hoe dient deze waarde te worden verdeeld. De rechtbank kan hiervoor of een deskundige inschakelen of probeert de vennootschap onder firma zelf te waarderen.

Verdeling of staken vennootschap onder firma? AMS Advocaten!

Verkeert u in een situatie waarin een vennootschap onder firma moet worden verdeeld of wilt u meer informatie over het staken van een vennootschap onder firma, neemt u dan gerust contact op.

More in Ondernemingsrecht
Advocaat ondernemingsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
John de Mol en Elliot willen onafhankelijke commissaris met beslissende stem. Waarom?

Afgelopen maanden waren er twee felle overnamegevechten bij de Ondernemingskamer: John de Mol wilde TMG overnemen en PPG probeerde AKZO...

Close