3 min lezen

Kan een vennoot in een VOF zich zonder overleg uitschrijven?

NL

Het oprichten van vennootschap onder firma is vaak een feestelijke aangelegenheid. Maar als er zich strubbelingen voordoen, dan doen vennoten soms onhandige dingen. Zoals zich zonder overleg uitschrijven bij het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
Handelsregister
. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma legt uit waarom de rechter daar niet mee akkoord gaat.

Beëindiging en ontbinding VOF

In de praktijk komen wij veelvuldig ruziënde ondernemers binnen een vennootschap onder firma tegen. Het ontstaan van zo’n samenwerkingsvorm is altijd rozengeur en maneschijn, maar de beëindiging en ontbinding gaat vaak grimmig. In deze emotie doen de vennoten van een vennootschap onder firma soms onhandige dingen. Het uitschrijven door één van de vennoten uit het Handelsregister, zonder dat de vennootschap onder firma daadwerkelijk was beëindigd, ben ik in de praktijk nu meerdere malen tegengekomen. Dit geschil kwam afgelopen jaar ook aan de orde bij de voorzieningenrechter. De uitspraak van deze rechter ligt in de lijn der verwachting, maar biedt handvatten voor vennoten in eenzelfde soort situatie.

Samenwerkingsovereenkomst vennoten

De samenwerkingsvorm vennootschap onder firma dient men te zien als een ‘ contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
’ tussen twee of meer partijen. Dit contract kan opgesteld zijn, maar ook van ‘rechtswege’ ontstaan. Vanwege het contract speelt het contractuele beginsel ‘ redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
’ altijd een belangrijke rol. Vennoten dienen redelijk en billijk tegenover elkaar te handelen en dus altijd rekening te houden met elkaar. Pas als de vennoten daadwerkelijk uit elkaar zijn en het einde van de vennootschap onder firma een feit is, zal de redelijkheid en billijkheid een mindere grote rol spelen.

Vennoot schrijft zich uit

In de zaak bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank Zwolle – Lelystad was één ding zeker: de vennoten konden niet met elkaar meer door één deur. Ondanks dat de onderhandelingen nog niet waren geëindigd en nog geen datum voor beëindiging van de vennootschap onder firma was bepaald, schreef één van de vennoten zich alvast uit bij het Handelsregister.

Handelsregister: wie is tekenbevoegd?

Het Handelsregister is de basisregistratie waar alle bedrijven en rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. Op basis van deze gegevens kunnen ondernemers checken wie bijvoorbeeld tekenbevoegd is bij overeenkomsten of kunnen schuldeisers bekijken wie ze moeten aanspreken als het bedrijf haar afspraken niet nakomt.

Vennoot verplichten zich weer in te schrijven

Omdat één van de vennoten zich had uitgeschreven spande de andere vennoot een kort geding aan en vorderde dat de uitgeschreven vennoot zich direct weer moest inschrijven, op straffe van een dwangsom. Nu stond er namelijk maar één vennoot ingeschreven bij het Handelsregister en onttrekt de andere vennoot zich aan het zicht van bijvoorbeeld schuldeisers van deze onderneming.

Schuldeisers: wie is aansprakelijk?

De voorzieningenrechter overwoog uiteindelijk dat door de uitschrijving van de vennoot uit het Handelsregister, zij niet meer kenbaar is als aansprakelijke vennoot. Schuldeisers zullen daarom in eerste instantie aankloppen bij de ingeschreven vennoot. Deze onttrekking aan de waarneming van mogelijke schuldeisers is daarom onzorgvuldig, onrechtmatig en ook in strijd met de redelijkheid en de billijkheid.

Advocaat gespecialiseerd in VOF

Tot het moment dat de vennootschap onder firma is geëindigd, dienen beide vennoten in ieder geval ingeschreven te blijven staan in het Handelsregister. Ondanks dat het einde van de samenwerking in zicht is, dienen de vennoten daarom ook altijd het beginsel van de redelijkheid en de billijkheid in de gaten te houden. Heeft u het idee dat dit in uw situatie niet het geval is, neemt u dan gerust contact met mij op. Het is immers van belang dat vennoten in een vennootschap onder firma, rekening met elkaar blijven houden en respectvol met de onderneming omgaan.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence