4 min lezen

De Ondernemingskamer zet Sanderink buiten spel bij Centric

NL

De ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
heeft gisteren bij wege van onmiddellijke voorzieningen Sanderink als bestuurder bij Centric geschorst, tijdelijk twee onafhankelijk bestuurders benoemd en de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
van Sanderink in Centric aan een onafhankelijk beheerder overgedragen. Daarmee is de rol van Sanderink bij Centric voorlopig uitgespeeld. Advocaat Ondernemingsrecht Onno Hennis licht de uitspraak toe.

Enquêteverzoek OM

Het OM had twee weken geleden – nadat Sanderink zichzelf als niet-uitvoerend bestuurder bij Centric had laten benoemen – de Ondernemingskamer verzocht een enquête in te stellen bij Centric en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen. Zie over dit voornemen onze eerdere blogs hier en hier. Over de achtergrond van de zaak berichtten wij hier.

Redenen openbaar belang

Voor haar verzoeken gebruikte het OM een speciale wettelijke bevoegdheid, op basis waarvan zij om redenen van openbaar belang de Ondernemingskamer kan vragen in te grijpen in private ondernemingen. Volgens het OM was ingrijpen noodzakelijk in het belang van de werknemers en de maatschappelijke impact als gevolg van de aanhoudende onrust bij het bedrijf.

Behandeling

Tijdens de mondelinge behandeling werd duidelijk dat er grote zorgen zijn over de continuïteit van Centric. Zo bleek dat een verzekeraar de cyberverzekering van Centric mogelijk niet wil verlengen. Verder zouden banken geen zaken meer met Centric willen doen en heeft de accountant van Centric verklaard geen werkzaamheden meer te verrichten zolang Sanderink zeggenschap heeft. Ook bleek dat leveranciers niet meer willen leveren zonder vooruitbetaling.

Rol Sanderink

Ook bleek dat Sanderink zijn machtspositie binnen Centric misbruikt. Zo had hij vlak voor de zitting bestuurder Peter Mous geschorst in een poging te voorkomen dat hij zou verklaren bij de Ondernemingskamer. Verder zou een andere voormalig bestuurder zijn bedreigd door Sanderink. Ook werd duidelijk dat Sanderink inderdaad ervoor had gezorgd dat Centric beslag legde bij Van Egten om het innen van dwangsommen te dwarsbomen.

Verweer Sanderink

Sanderink zelf stelde dat hij alleen in staat was om Centric er bovenop te helpen. Verder meende hij dat de problemen bij Centric het gevolg waren van de negatieve mediaberichten over hem en Rian van Rijbroek, welke onjuist zijn. Rian van Rijbroek kwam ook nog aan het woord: zij stelde in de Ondernemingskamer dat haar eerdere voorspellingen bij Nieuwsuur allemaal uit waren gekomen. 

Oordeel OK

De Ondernemingskamer was hard in zijn oordeel. De Ondernemingskamer overwoog dat Sanderink Centric inzet voor zijn privékwesties. Daarmee brengt hij de continuïteit van Centric in gevaar. Dat raakt niet alleen de bijna 3000 medewerkers van Centric, maar ook de “vitale IT-systemen voor publieke en semi-publieke instellingen” die Centric in beheer heeft. Bij monde van de voorzitter Vink vroeg de Ondernemingskamer zich af of Sanderink nog wel “het vermogen had om rationele beslissingen te nemen”.

Ingrijpen in governance

De Ondernemingskamer grijpt zowel in op het niveau van het bestuur, als op aandeelhoudersniveau. Sanderink wordt geschorst en Peter Mous wordt opnieuw niet-uitvoerend bestuurder. In lijn met de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
komt daar nog een niet-uitvoerend bestuurder bij en wordt ook een uitvoerend bestuurder door de Ondernemingskamer benoemd. Doorgaans zijn dit doorgewinterde bestuurders die gewend zijn in crisissituaties adequaat te handelen. Daarnaast worden de aandelen van Sanderink (op 1 na) overgedragen aan een onafhankelijk beheerder.

Mondelinge uitspraak

De Ondernemingskamer deed direct na de zitting die 2,5 uur duurde mondeling uitspraak. De mondelinge uitspraak wordt met motivering nog nader op schrift gesteld. Ook worden de personen die als OK-functionaris zijn aangesteld nog bekend gemaakt.

Directe gevolgen

De directe gevolgen voor de uitspraak zijn dat Sanderink op geen enkele manier nog invloed kan uitoefenen op de gang van zaken bij Centric. De maatregelen zijn weliswaar tijdelijk, maar uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Een eventuele cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
tegen de uitspraak schorst de werking van de maatregelen dus niet. Daarmee is Centric voorlopig in rustig vaarwater gekomen.

Onderzoek

De Ondernemingskamer heeft ook een onderzoek gelast naar de gang van zaken bij Centric. Dat onderzoek zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeker, dikwijls een (voormalig) advocaat. Het onderzoeksverslag zal worden gedeponeerd bij de Ondernemingskamer en is in principe vertrouwelijk. De Ondernemingskamer kan besluiten dat het onderzoeksverslag voor een ieder ter inzage ligt. Dat gebeurt zelden, maar gezien het publieke belang zou er in dit geval een uitzondering kunnen worden gemaakt.

Tweede fase enquêteprocedure

Na neerlegging van het onderzoeksverslag kan het OM – of een andere enquêtegerechtigde – binnen twee maanden de Ondernemingskamer verzoeken om enkele definitieve voorzieningen te treffen, veronderstellende dat uit het onderzoeksverslag wanbeleid is gebleken. Die definitieve voorzieningen betreffen ook steeds aanpassingen in de governance. Zo kan Sanderink voor langere tijd (en onder voorwaarden) buiten Centric worden gehouden.

En hoe verder?

Het valt moeilijk te voorspellen hoe de kwestie verder zal verlopen. Dat zal naar waarschijnlijkheid met name afhangen van de houding en stappen van Sanderink in zijn privézaak tegen Van Egten. Zolang Sanderink zijn geschil met Van Egten niet weet op te lossen, zal er in ieder geval voldoende reden zijn om de maatregelen bij Centric te handhaven.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence