3 min lezen

Vernieuwde uitkoopprocedure: hoe het nu werkt

NL

Onlangs heeft de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
een belangwekkende uitspraak gedaan over de uitkoopprocedure van minderheidsaandeelhouders in een BV of een NV waarin een 95% aandeelhouder kan vorderen dat hij de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
van de overige aandeelhouders zal overnemen. Deze uitspraak zal hopelijk een aantal complicaties verminderen, zorgen voor een snellere afwikkeling en de kans op een eindeloze procedure kleiner maken. Advocaat ondernemingsrecht Sander Schouten licht de uitspraak en de uitkoopprocedure toe.

Uitkoopprocedure melden bij Ondernemingskamer

In bovenstaande procedure bij de Ondernemingskamer kreeg een aandeelhouder 95% van de aandelen in Unit4 en stelde hij een vordering in zodat hij de laatste 5% van de aandelen kon verkrijgen. Een dergelijke vordering geschiedt op basis van de zogenoemde ‘uitkoopprocedure’. Deze procedure dient te worden ingesteld bij de Ondernemingskamer.

Meerderheidsaandeelhouder krijgt 100%

De uitkoopprocedure is geregeld in artikel 2:92a BW voor de N.V., en artikel 2:201a BW voor de B.V. Deze artikelen bepalen dat een aandeelhouder die 95% van het geplaatste kapitaal bezit een vordering tot overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van de resterende 5% van de aandelen in kan stellen. Op deze manier krijgt de meerderheidsaandeelhouder uiteindelijk 100% van de aandelen in bezit.

Uitkoopprocedure komt neer op onteigening

Voorheen was deze procedure lastig en eindeloos. Vragen zoals (i) wat is nou precies de waarde van het aandeel en (ii) hoe dient de waarde te worden berekend moesten worden beantwoord. Op zich is deze nauwkeurigheid niet verwonderlijk, want via deze procedure ontneem je per saldo het eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
. En dat schuurt tegen elementaire rechtsbeginselen aan.

Wat is het belang om te blijven zitten met 5%?

In de literatuur zette men echter wel al vraagtekens bij deze procedure. Het kwam voornamelijk neer op dit: in hoeverre hebben de 5% aandeelhouders nog een belang om een belang te houden, wetende dat er een 95% aandeelhouder is die alle zeggenschap naar zich toe trekt?

Waardering moet wel redelijk zijn

De Ondernemingskamer heeft in deze zaak de peildatum Het omslagpunt waarop een bestuurder mogelijk onrechtmatig handelde door selectieve betalingen te verrichten voorafgaand aan faillissement.
» Meer over peildatum
peildatum
naar voren geschoven, zodat aansluiting kan worden gezocht bij de waarde die de meerderheidsaandeelhouder heeft verkregen toen hij uiteindelijk 95% van de aandelen in zijn bezit kreeg. Mits deze waardering natuurlijk redelijk is, en het waarderingsproces met waarborgen is omkleed.

Geen tijdrovende procedures meer

De regel die de Ondernemingskamer nu hanteert is praktischer dan voorheen. Uiteindelijk zal wel goed moeten worden gekeken of de prijs die betaald is, redelijk en billijk is. Maar indien dat het geval is, dan kan aansluiting worden gezocht bij die prijs en kunnen de resterende 5% aandelen makkelijk in worden gekocht en kan een tijdrovende (en kostbare) procedure uit de weg worden gegaan.

Uitkoopprocedure

Mocht u vragen hebben over dit uitkooptraject dan kunt u altijd contact opnemen voor het afgeven van een procesadvies, over algemene informatie of een dreigende procedure. De AMS advocaat werkt met korte lijnen en biedt scherpe tarieven.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence