3 min lezen

Schending zorgplicht adviseur bij onjuiste omzetprognose?

NL

Op dit blog zijn al verschillende uitspraken behandeld over de vraag of een franchisegever aansprakelijk gehouden kon worden voor het afgeven van onjuiste omzetprognoses. In deze zaak gaat het echter om de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de adviseur van de franchisegever. Rust op deze adviseur een zelfstandige zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
om potentiële franchisenemers juist te informeren? Advocaat franchise Hidde Reitsma bespreekt de uitspraak van de rechtbank.

 

Franchisenemer vordert schadeclaim in procedure

In deze procedure heeft de franchisenemer zowel de franchisegever als diens adviseur gedagvaard. Hij eist schadevergoeding omdat er vooraf onjuiste omzetprognoses en inlichtingen waren gegeven. De rechtbank stelt voorop dat van een toekomstige franchisenemer een kritische houding mag worden verwacht ten aanzien van door de franchisegever verstrekte informatie omtrent toekomstige omzetten. Het doel (en belang) van de franchisegever is immers in beginsel om de potentiële franchisenemer ‘binnen te halen’.

Eigen onderzoeksplicht franchisenemer

Zeker bij de franchisenemer in deze kwestie hadden vraagtekens moeten worden gezet bij de afgegeven prognose. Nergens bleek uit waar deze omzetverwachting op was gebaseerd en omdat er sprake was een nieuwe franchiseformule waren betrouwbare gegevens over de behalen omzet en de te verwachten opdrachten (nog) niet voor handen. De franchisenemer had dus zelf onderzoek moeten verrichten en de franchisegever kan onvoldoende verwijt worden gemaakt. Aldus de rechtbank.

Zorgplicht adviseur jegens franchisenemer

Wat betreft de adviseur die in opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
van de franchisegever met de franchisenemers onderhandelde, is het een andere zaak. De rechter overweegt dat de adviseur geen (directe) contractuele relatie met de franchisenemer had. Maar gezien de nauwe betrokkenheid bij de totstandkoming van de franchiseovereenkomst en de adviserende rol die hij ook ten opzichte van de franchisenemer had, was er toch sprake van een zekere vertrouwensrelatie.

Zorgvuldigheid van redelijk bekwaam en handelend vakgenot

De informatie omtrent de omzetprognoses die de adviseur aan de franchisenemer verstrekte, was enkel op uitlatingen van franchisegever gebaseerd. Enige onderbouwing heeft de adviseur gezien noch gevraagd. Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur die zich de belangen van zijn klant aantrekt mag worden verwacht dat hij de cijfers die hij aan zijn klant doorgeeft controleert (dan wel dat hij aangeeft dat hij dit niet heeft gedaan). De adviseur wordt door de rechtbank aansprakelijk gehouden voor het verkeerd informeren van de franchisenemer waardoor hij schade heeft geleden.

Causaal verband schade en onjuiste omzetprognose ontbreekt

Deze overwinning voor de franchisenemer is echter van korte duur. De rechtbank oordeelt namelijk vervolgens dat er geen causaal verband is aangetoond tussen de opgevoerde schade en de onjuiste mededelingen van de adviseur. Niet is gebleken dat de mededelingen doorslaggevend waren bij de beslissing van franchisenemer om de franchiseovereenkomst aan te gaan. De adviseur komt aldus met de schrik vrij.

Schending van zorgplicht van adviseurs

Er zijn vele uitspraken op het gebied van de (schending van de) zorgplicht. Deze zorgplicht rust op verschillende adviserende professionals zoals notarissen, advocaten, accountants en financieel adviseurs. De norm die gehanteerd wordt is dat een adviseur bij de opdrachtverlening moet handelen zoals een redelijk en bekwaam vakgenot ook zou doen. Wat dit inhoudt verschilt per geval. De advocaten van AMS hebben ruime ervaring in zaken betreffende beroepsaansprakelijkheid. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence