2 min lezen

Compensatie mogelijk bij vertraging door staking

NL

Passagiers kunnen in specifieke gevallen compensatie vorderen van een luchtvaartmaatschappij als gevolg van een vertraagde vlucht. Hiervoor kan geen grond zijn als sprake is van bijzondere omstandigheden. In een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland lag de vraag voor of een luchtvaartmaatschappij een beroep kon doen op bijzondere omstandigheden na een geannuleerde vlucht als gevolg van een aangekondigde staking. Advocaat verbintenissenrecht Max Wester bespreekt de zaak.

Aangekondigde staking in Londen

In deze zaak vorderden twee passagiers een compensatie van een Engelse luchtvaartmaatschappij nadat hun vlucht van Hong Kong via Londen naar Amsterdam door een aangekondigde staking in Londen hun aankomst op Schiphol met twee uur en 58 minuten vertraagde. Eisers baseerde hun vordering daarbij op de EU Verordening (EG) nr. 261/2004 en rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, het Sturgeon-arrest.

Geen verplichting tot betaling compensatie

De luchtvaartmaatschappij verweerde zich in deze zaak met een beroep op bijzondere omstandigheden, artikel 5 lid 3 van de Verordening. Op grond van deze bepaling is er geen verplichting tot betaling van een compensatie indien een maatschappij kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden.

Buitenlandse rechters: staking buitengewone omstandigheid

Hoewel de rechtbank Haarlem al eerder oordeelde dat een aangekondigde staking geen buitengewone omstandigheid is, stelde de luchtvaartmaatschappij in deze zaak dat die uitspraak inmiddels door een Duitse uitspraak is achterhaald. Ook een Engelse rechter zou anders hebben beslist. De Nederlandse rechter zou daarnaast op dit punt nadere vragen over de uitleg en interpretatie van buitengewone omstandigheden in het geval van een staking moeten stellen aan de het Hof van Justitie.

Geannuleerde vlucht had dag later moeten vertrekken

De kantonrechter oordeelde anders. De rechter oordeelde dat een afwijkende beslissing van een buitenlandse rechter haar oordeel niet onjuist maakt, dat er al eerder soortgelijke prejudiciële vraag Een vraag over de uitleg van een rechtsregel aan de Hoge Raad of het Europese Hof van Justitie.
» Meer over prejudiciële vraag
prejudiciële vragen
waren gesteld en dat de geannuleerde vlucht had moeten worden uitgevoerd op een dag nadat de staking was opgeheven waardoor de staking binnen de invloedssfeer van de bedrijfsvoering van de luchtvaartmaatschappij valt.

Veranderingen aan de horizon

Inmiddels is een voorstel van de Europese Commissie ingediend tot codificatie van rechtspraak en wijziging van de Verordening. In dit voorstel is opgenomen dat staking van cabinepersoneel wel als buitengewone omstandigheden onder de Verordening heeft te gelden. Hoewel onduidelijk is wanneer, of, en zo ja in welke vorm dit voorstel wordt aangenomen, is het mogelijk dat het huidige uitgangspunt dat een staking geen buitengewone omstandigheid betreft, in de toekomst zal wijzigingen.

Advocaat bij staking

De advocaten van AMS hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen met betrekking tot het verkrijgen van compensatie in geval van een instapweigering, annulering of vertraging.

Marcus Wester

Marcus Wester

Sinds juni 2021 is Marcus verbonden aan AMS Advocaten. Hij richt zich op de civielrechtelijke praktijk, met een focus op vastgoedrecht, waaronder het bouwrecht, huurrecht bedrijfsruimte en VvE-recht.
Ravel Residence