Terug
p

prejudiciële vraag

Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hogere rechter over de uitleg van een bepaalde rechtsregel. Alvorens te beslissen, wacht de verzoekende rechter de uitkomst van de prejudiciële vraag af en beslist vervolgens met inachtneming van dat antwoord. Gedurende de behandeling van een prejudiciële vraag wordt de procedure aangehouden.

Hoge Raad

Prejudiciële vragen over de uitleg van Nederlandse rechtsregels worden voorgelegd aan de Hoge Raad. Wel is vereist dat het antwoord op de gestelde prejudiciële vraag rechtstreeks van belang is voor:

(a) een veelheid aan vorderingsrechten die gegrond zijn op dezelfde of soortgelijke feiten en uit dezelfde of soortgelijke samenhangende oorzaken voortkomen, of

(b) de beslechting of beëindiging van talrijke andere uit soortgelijke feiten voortvloeiende geschillen, waarin dezelfde vraag zich voordoet.

De rechtsvraag moet dus in meer zaken aan de orde komen. Een prejudiciële vraag kan ambtshalve door de rechter worden gesteld of op verzoek van één van partijen.

Uitleg Europees recht

Als de prejudiciële vraag gaat over de uitleg van Europees recht, wordt deze voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie (EHvJ). Dit heet een prejudiciële verwijzing. Soms is een nadere uitleg nodig voor een nationale rechter om te beoordelen of de toepassing van een bepaalde nationale rechtsregel verenigbaar is met het Europese recht.

De uitspraak van het Europese Hof is niet alleen bindend voor de nationale rechter die de zaak heeft aangebracht maar ook voor alle andere lidstaten. De Hoge Raad kan ook het Europese Hof een prejudiciële vraag voorleggen.

 

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op