Recht op vergoeding bij vertraging vlucht: zo zit het!

Sinds het Sturgeon-arrest van het Hof van Justitie uit 2009 hebben passagiers van vluchten die meer dan 3 uur vertraagd zijn, dezelfde rechten als passagiers van geannuleerde vluchten. Wanneer een passagier zijn eindbestemming drie uur of meer na de oorspronkelijk geplande aankomst tijd bereikt, dient de luchtvaartmaatschappij in beginsel een vergoeding te betalen. In de rechtspraak is hierover echter veel te doen. Advocaat verbintenissenrecht Max Wester legt uit hoe het zit. [Geüpdatet juli 2018]

Vertraagde vlucht: het Sturgeon-arrest

Over het recht op vergoeding bij een vertraagde of gecancelde vlucht bestaan veel misverstanden. De feiten zijn als volgt. Op grond van de Verordening inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering van vluchten (de Verordening) zijn luchtvaartmaatschappijen een compensatie verschuldigd aan passagiers van geannuleerde vluchten. In het Sturgeon-arrest heeft het Hof bepaald dat passagiers van vertraagde vluchten onder omstandigheden gelijk moeten worden gesteld met passagiers van geannuleerde vluchten. De compensatie is verschuldigd als sprake is van aankomst op de eindbestemming met een minimale vertraging van 3 uur.

Vergoeding bij langdurige vertraging vliegtuig

De compensatie is niet verschuldigd als de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de vertraging is veroorzaakt door buitengewone omstandigheden. Uit de rechtspraak blijkt dat een technisch probleem aan een vliegtuig is doorgaans niet wordt aangemerkt als bijzondere omstandigheid. De hoogte van de compensatie wordt vastgesteld aan de hand van artikel 7 van de Verordening en bedraagt tussen de € 250,- en € 600,- per passagier.

Luchtvaartmaatschappijen weigeren compensatie

Luchtvaartmaatschappijen weigeren echter stelselmatig de compensatie uit te betalen. Het Sturgeon-arrest zou volgens hen in strijd zijn met andere rechtspraak van het Hof en het Verdrag van Montreal. De weigerachtige houding van de luchtvaartmaatschappijen om tot betaling van de door hen verschuldigde compensatie over te gaan, heeft geleid tot vele gerechtelijke procedures waarvan er op dit moment acht bij de Hoge Raad aanhangig zijn.

Prejudiciële vragen aan Hof van Justitie

Een prejudiciële vraag Een vraag over de uitleg van een rechtsregel aan de Hoge Raad of het Europese Hof van Justitie.
» Meer over prejudiciële vraag
prejudiciële vraag
is een vraag van een rechter aan een hoger gerecht over hoe een bepaalde rechtsregel moet worden uitgelegd. Het Amtsgericht in Keulen en de High Court of Justice van Engeland hebben aan het Hof van Justitie prejudiciële vraag Een vraag over de uitleg van een rechtsregel aan de Hoge Raad of het Europese Hof van Justitie.
» Meer over prejudiciële vraag
prejudiciële vragen
gesteld over de toepasselijkheid van het Sturgeon-arrest. Inmiddels heeft het hof geoordeeld dat het Sturgeon-arrest in lijn is met verdere jurisprudentie van het hof en het Verdrag van Montreal.

Makkelijker compensatie te verkrijgen

De zaken die aanhangig zijn bij de Nederlandse Hoge Raad zijn aangehouden in afwachting van het arrest van het Hof. Naar verwachting zal hier op korte termijn uitspraak in worden gedaan. Het arrest van het Hof maakt een einde aan de door de luchtvaartmaatschappijen veroorzaakte onzekerheid over de compensatie bij langdurige vertragingen en vergemakkelijkt het verkrijgen van de compensatie voor passagiers.

Advocaat voor vergoeding vertraging

De advocaten van AMS hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen met betrekking tot het verkrijgen van compensatie in geval van een annulering, staking of vertraging.

More in Verbintenissenrecht
Contract law - AMS Advocaten in Amsterdam and Naarden
Aansprakelijkheid notaris bij opstellen overeenkomst

De rechtbank Almelo heeft zich in een kort geding uitgelaten over de vraag of een notaris aansprakelijk is omdat hij...

Close