Ambtenaar: check je loonstrook na Prinsjesdag!

De afgelopen jaren hebben grote groepen ambtenaren hun bijdrage aan de kabinetsbezuinigingen geleverd, door invoering van de zogenaamde ‘nullijn’. Daarmee werd de groei in hun arbeidsvoorwaarden afgeremd of bevroren. De plannen die het kabinet vandaag op Prinsjesdag presenteert, bevatten een versoepeling van deze nullijn. Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten legt uit wanneer een ambtenaar aanspraak op loonsverhoging kan maken.

 

Ambtenaar kan bezwaar maken tegen loonstrook

Het is belangrijk dat een ambtenaar zijn loonstrook goed in de gaten houdt. Wordt er te weinig loon gespecificeerd, dan heeft de ambtenaar 6 weken de tijd om in bezwaar te gaan tegen de loonstrook. Verzuimt de ambtenaar dat, dan krijgt de loonstrook formele rechtskracht. Dat betekent dat van de rechtmatigheid van de loonstrook wordt uitgegaan. De ambtenaar kan dan in de regel geen loonvordering meer instellen jegens zijn werkgever.

Nullijn van tafel?

Op 14 september 2013 pleitte Sybrand Buma van het CDA nog voor een automatische nullijn bij een te hoog begrotingstekort. ‘Ik wil bij wet vastleggen dat als de overheidstekorten groter zijn dan 3 procent, de rijksoverheid er geen geld bij krijgt.’ Dit zou de staat 6 miljard euro opleveren. Gezien de plannen die het kabinet vandaag presenteert, lijken de ambtenarensalarissen weer te kunnen stijgen. De nullijn lijkt van tafel.

Een plan is nog geen recht

Volgens vaste jurisprudentie (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Rechtbank Arnhem van 10 maart 2011) kan een ambtenaar aan plannen van het kabinet zoals die gepresenteerd worden op bijvoorbeeld Prinsjesdag, geen rechtstreekse aanspraken ontlenen. Hij kan pas aanspraak maken op de regeling indien dit is vastgelegd in algemeen verbindende voorschriften zoals een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
, beleidsregel of als zijn werkgever ter zake concrete toezeggingen heeft gedaan. Houd dus uw loonstrook in de gaten, maar vooral nadat de plannen van het kabinet vorm hebben gekregen in bindende regels.

 

Meer in Ambtenarenrecht
Advocaat insolventierecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Rang ambtenaar afhankelijk van functiebeschrijving

De rang heeft invloed op het salaris van een ambtenaar. Een ambtenaar die vindt dat zijn rang te laag is...

Sluiten