3 min lezen

BV eist vernietiging van eigen besluit: speciale procedure!

NL

In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland was aan de orde dat een vennootschap zelf in een procedure vernietiging van haar eigen besluit vorderde. In principe is zo’n vordering mogelijk, maar er gelden wel bijzondere voorwaarden. Voldoet de vordering daar niet aan, dan is de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
niet-ontvankelijk Een partij in een gerechtelijke procedure (rechtszaak) is niet-ontvankelijk als er niet is voldaan aan de formele vereisten.
» Meer over niet-ontvankelijk
niet-ontvankelijk
. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma legt uit.

 

 

Aandeelhoudersgeschil over benoeming bestuurder

Aanleiding voor deze procedure is het geschil tussen twee aandeelhouders ( gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
en eiseres) over de benoeming van een nieuwe bestuurder. Het besluit tot benoeming van de bestuurder was genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders die door gedaagde bijeen was geroepen. Eiseres was niet bij deze vergadering aanwezig.

Vennootschap en aandeelhouder eisers in bodemprocedure

Samen met de vennootschap zelf start eiseres een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
waarin zij samen vernietiging van het benoemingsbesluit vorderen. Gedurende de bodemzaak stellen zij vervolgens een incidentele vordering in (waarin de rechter om een voorlopige voorziening wordt gevraagd). Zij vorderen dat gedaagde wordt verboden gevolg te geven aan het benoemingsbesluit totdat in de bodemprocedure is besloten.

Rechter: eisers niet-ontvankelijk in incident

De rechtbank is van oordeel dat deze incidentele vordering niet kan worden toegewezen. De vordering is namelijk (mede) ingesteld door de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
zelf. Volgens de wet kan echter een vordering van de rechtspersoon enkel worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde belangenbehartiger. En niet, zoals hier het geval, tegen haar eigen aandeelhouder. In deze zaak is een dergelijke belangenbehartiger niet benoemd en dus zijn eisers niet-ontvankelijk in hun incidentele vordering.

Criteria vernietiging van een besluit van een rechtspersoon

Op grond van artikel 2:15 Burgerlijk Wetboek kan een besluit van een orgaan van een rechtspersoon worden vernietigd op de volgende gronden:

– wegens strijd met de wet of de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
;
– wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
;
– wegens strijd met een reglement.

Een dergelijke vordering tot vernietiging wordt gedaan bij de rechtbank en kan worden ingesteld tegen de rechtspersoon door een bij het besluit betrokken partij of door een bestuurder. Als de rechtspersoon zelf de vernietiging vordert van haar eigen besluit, dan geldt een aparte procedure. De rechtspersoon zal dan eerst de voorzieningenrechter moeten verzoeken een belangenbehartiger te benoemen die als gedaagde partij optreedt. Tegen die belangenbehartiger zal de vordering moeten worden ingesteld.

Advocaat bij aandeelhoudersgeschil

De ondernemingsrecht advocaten van AMS hebben veel ervaring met het optreden in zaken waarbij sprake is van een aandeelhoudersgeschil. Het is in dergelijke situaties altijd raadzaam een in ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Neem gerust contact op met AMS Advocaten als u vragen heeft over de de vernietiging van een besluit, een aandeelhoudersgeschil of een andere ondernemingsrechtelijke bepaalde situatie.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence